Till innehåll på sidan

Status ny institution för Teknisk mekanik

Farkost och flyg, Hållfasthetslära och Mekanik.

Publicerad 2019-06-19

Tidslinje

27 sep 2018 Skolans samverkansgrupp enades vid sitt möte att lyfta frågan om det fortsatta omorganisationsarbetet till centrala samverkansgruppen.
11 okt 2018 Centrala samverkansgruppen bestämde vid sitt möte att bjuda in skolchef.
25 okt 2018 Skolchef deltog vid centrala samverkansgruppens möte.
30 okt 2018 Skolchef informerade ledningsgruppen om status på omorganiseringen.
27 nov 2018 Den utökade implementeringsgruppen hade sitt första möte.
14 dec 2018 Den utökade implementeringsgruppen hade sitt andra möte.
18 dec 2018 Centrala samverkansgruppen bjuds in till skolans SSG-möte för uppföljning.
Våren 2019 Ny ledning för nya institutionen ska utses.
Sommaren 2019 Viss synkronisering mot den nya institutionen kommer att ske.
Skolchefsbeslut kommer att tas.
1 Jan 2020 Den nya organisationen är på plats.

Beslut

  • Ny institution för Teknisk mekanik
  • Prefekt för Teknisk mekanik
  • Delegation av beslutsrätt för tillträdande prefekt
  • Övriga beslut

Till sidan med besluten

Implementeringsgruppen

Mötet i Centrala Samverkansgruppen resulterade i att det fortsatta omorganisationsarbetet sker etappvis för att förankra och kommunicera processen bättre och i riktning mot en gemensam institution. Den utökade implementeringsgruppen ska kontinuerligt förankra och kommunicera sitt arbete. Skolchef har nu förtydligat detta för sammankallande för implementeringsgruppen. Dessutom gav Centrala Samverkansgruppen skolchef i uppdrag att ge implementeringsgruppen förtydligad och ökat mandat. Ett omedelbart resultat av detta är att implementeringsgruppen nu fått till uppgift att arbeta fram ett lämpligt förslag på placering av MWL i den nya organisationen.

Implementeringsgruppens arbete är gediget, innefattande ett flertal aspekter utöver den nya institutionens organisatoriska struktur, även förslag på formerna för gemensam finansiering av infrastrukturen, lämpliga principer för fördelning av fakultetsmedel, lämplig utbildningsorganisation mm, och kommer därför att få förlängt mandat till slutet av 2019. För att möjliggöra etappvis övergång till den nya institutionen måste dess ledning bli utsedd under våren 2019. Planen är att vid halvårsskiftet 2019 är den nya ledningen på samtliga nivåer tillräckligt operativ för att kunna ta nödvändiga beslut under hösten för implementering i den nya institutionen 1 januari 2020. Skolchef återkommer med mer detaljer om etapperna, med mer detaljer om ramverket kring implementeringsgruppens arbete och med mer detaljer om processerna kring
utseende av den nya ledningen på samtliga nivåer. Verksamhetsplanering för hela 2019 sker med utgångspunkt från de tre institutionerna separat oberoende av att omorganisationen fortsätter etappvis. Vid halvårsskiftet 2019 kommer en viss synkronisering ske mot den nya institutionen dock utan några större skillnader för verksamheten och dess förutsättningar under resten av 2019.

Sammanfattningar av implementeringsgruppens möten