Till innehåll på sidan

Verksamhetsstödet under sommaren

Publicerad 2020-06-08

Under sommaren kommer stödverksamheten som vanligt att ha mindre bemanning då merparten tar ut sin semester under juli. För att så långt som möjligt upprätthålla god service ber vi därför alla att använda nedanstående funktions e-poster. Dessa kommer att bevakas även under semestern men man får dock räkna med att vissa ärenden kan ta något längre tid att hantera.

Administrationens funktionsadresser

Fysik / Department of Physics  
EKO finance-physics@sci.kth.se
HR hr-physics@sci.kth.se
GRU kursexp@physics.kth.se
FoU phd-physadm@sci.kth.se
Institutionsnära stöd och service service@physics.kth.se
Registratur och arkiv registrar-physadm@sci.kth.se
Övrigt - Gruppchef/Admin-manager ninkar@kth.se
Matematik / Department of Mathematics  
EKO controller@math.kth.se
HR math-hr@math.kth.se
GRU studentoffice@math.kth.se
FoU phdadm@math.kth.se
Övrigt - Gruppchef/Admin-manager johwar@kth.se
Teknisk Mekanik / Department of Engineering Mechanics  
EKO finance@tekmek.kth.se
HR hr@tekmek.kth.se
GRU/FoU gru@tekmek.kth.se
Övrigt - Gruppchef/Admin-manager edstam@kth.se
Tillämpad Fysik /Department of Applied Physics  
EKO finance-aphys@sci.kth.se
HR hr-aphys@sci.kth.se
GRU kursexp@physics.kth.se
FoU phd-physadm@sci.kth.se
Institutionsnära stöd och service service@aphys.kth.se
Registratur och arkiv registrar-physadm@sci.kth.se
Övrigt - Gruppchef/Admin-manager ninkar@kth.se
Utbildningskansli  

Farkostteknik

svl-cfate@sci.kth.se

Teknisk fysik

svl-ctfys@sci.kth.se

Öppen ingång

svl-copen@sci.kth.se

Masterprogram

master@sci.kth.se

Utbytesstudier utresande KTH-studenter

exchange-out@sci.kth.se
In- och utresande DD-studenter Exchange-dd@sci.kth.se

Forskarutbildning

fou@sci.kth.se
Övriga frågor svl-sci@kth.se
Skolnivå  
Avtal avtal@sci.kth.se
EKO ekonomi@sci.kth.se
EU-projekt finance-eu@sci.kth.se
Fakturor akvariet@kth.se
Reseräkningar travelbills@sci.kth.se
HR hr@sci.kth.se
Inköp och upphandling

upphandling@sci.kth.se

GRU/FoU utbadm@sci.kth.se
Övrigt - Administrativ chef/Head of Administration  admchef@sci.kth.se