Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsberedningen

Forskningsberedningen har till uppgift att bereda rektorsbeslut som syftar till att stärka KTH på längre sikt. Det kan exempelvis innefatta finansiering av forskningsinfrastrukturer och att prioritera samfinansiering mellan externfinansierade särskilda satsningar.

Uppgifter

Forskningsberedningen har till uppgift att bereda rektorsbeslut där förslag som tas fram utgår ifrån vad som stärker KTH på längre sikt:

 • Finansiering av forskningsinfrastrukturer och andra särskilda satsningar.
 • Prioritera samfinansiering mellan satsningar som beviljats extern finansiering.
 • Nominera representanter från KTH till nationella och internationella råd och kommittéer.
 • Hantera interna nomieringsprocesser.
 • Verka för ett effektivare arbetssätt mellan fakultet och verksamhetsstöd.
 • Föreslå utvecklingsprojekt.
 • Utarbeta förslag på KTH:s styrke- och fokusområden och delta i dialogen om hur detta kommuniceras.

Beslut om att inrätta en beredning för forskningssatsningar

Beslut om att inrätta en beredning för forskningssatsningar 2023-12-19 (pdf 679 kB)

Sammansättning och mandatperiod

Forskningsberedningen består av 10 ledamöter:

 • Fyra ledamöter från KTH:s ledning: Vicerektor för forskning (Ordförande), Prorektor, Dekanus, Biträdande universitetsdirektör.
 • Sex seniora forskningsledare vid KTH.

Ledamöter i Forskningsberedningen under mandatperioden 2024-2026

 • Annika Borgenstam, vice rektor för forskning (ordförande)
 • Mikael Lindström, prorektor
 • Sofia Ritzén, dekanus
 • Fredrik Oldsjö, biträdande universitetsdirektör
 • Dan Henningson, professor
 • Sophia Hober, professor
 • Karl-Henrik Johansson, professor
 • Lars Kloo, professor
 • Per Lundqvist, professor
 • Anna-Karin Tornberg, professor. 

Möten och protokoll

Forskningsberedningen har vanligtvis möten en gång per månad. 

Forskningsberedningens möten 2024

 • 26 januari

 • 15 februari

 • 27 mars

 • 25 april

 • 22 maj

 • 19 juni

 • 4 september

 • 26 september

 • 23 oktober

 • 22 november

 • 18 december

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll 2024-01-26 (pdf 116 kB)

Mötesprotokoll 2024-02-15 (pdf 320 kB)

Kontakta oss

Kontakta Forskningsberedningen: forskningsberedning@kth.se  ​​​​​​​

Sekreterare Forskningsberedningen:
​​​​​​​Johan Schuber, Research Support Office

Johan Schuber
Johan Schuber
forskningsrådgivare, handläggare, kvalificerad 087906764