Till innehåll på sidan

Skolkollegier

Våren 2020 inrättades skolkollegier på KTH:s samtliga fem skolor.

Skolkollegiet har valda ledamöter. Kollegiet leds av en ordförande och en vice ordförande. Skolkollegierna träffas minst två gånger per termin. Ordförande kallar alla valda ledamöter. Mötena är öppna för alla skolans kolleger, oberoende av uppdrag i linjeorganisationen, som vill bidra och delta i diskussionerna. Dagordning och minnesanteckningar ska följaktligen gå ut till alla skolans kolleger och mötestider ska anslås på skolans webbplats. Skolkollegiernas språk ska vara svenska, men det går bra att göra inlägg på engelska.

Ordförande för skolkollegiet utgör en kollegial länk mellan lärarna och forskarna på skolan, fakultetsrådet och KTH:s ledning. Dekanus och prodekanus kallar alla ordföranden till regelbundna möten. I dessa möten kan ordförandena förmedla frågor av vikt för kollegierna och dekanus och prodekanus kan ställa generella och specifika frågor till kollegierna

Skolkollegiernas ordförande och vice ordförande (mandatperiod 1 januari 2022 – 31 december 2023):

ABE skolan

Agnieszka Zalejska Jonsson, ordförande

Erik Stenberg, vice ordförande

CBH skolan

Cristina Al-Khalili Szigyarto, ordförande

Torbjörn Pettersson, vice ordförande

EECS skolan

Wouter van der Wijngaart, ordförande

Lina Bertling Tjernberg, vice ordförande

ITM skolan

Kristina Nyström, ordförande

Mark Lange, vice ordförande

SCI skolan

Susann Boij, ordförande

Felix Ryde, vice ordförande

Om du vill läsa mer om skolkollegierna kan du göra det här