Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

IT-stab

Om KTH:s IT-stab och dess uppdrag.

IT-stabens huvuduppdrag är att stödja IT-chef och ledning med planering, överenskommelser, ekonomi och administration. Huvudsakligt fokus ligger på planeringsaktiviteter och hantering av överenskommelser, avrop, upphandling, HR och ekonomi samt IT- och informationssäkerhetssamordning.

Våra tjänster

Staben ska vara ett stöd för att göra utredningar, ta fram och vid behov förvalta avdelningsövergripande styrstrukturer.

Organisation

IT-Staben är ansvarig för de tre sektionerna på IT-avdelningen  som tillhör Verksamhetsstöd  vid KTH.

Kontakt

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 48, plan 3
Postadress: KTH, 100 44 Stockholm
Telefon: 08 790 6600
E-post: ​ita-stab@kth.se​
Personal:  IT-staben

Chef för IT-Staben