Till innehåll på sidan

IT-avdelningen

Om IT-avdelningen vid KTH och det stöd och tjänster som erbjuds.

IT-avdelningens övergripande målsättning är att hjälpa och bidra till att personer som är anknutna till KTH ska kunna koncentrera sig på att forska, utbilda och studera med ett ändamålsenligt, smidigt och effektivt verksamhetsstöd. 

IT-avdelningen tillhandahåller, supportar, utvecklar och förvaltar IT-tjänster för KTH:s verksamhet både lokalt och centralt. Dessutom arbetar IT-avdelningen med säkerhet, efterlevnad, långtidsbevarande och hållbar hantering av system- och verksamhetsinformation.

Våra tjänster

Organisation

IT-avdelningen tillhör KTH:s verksamhetsstöd  och är organiserad i fyra sektioner samt utöver det en funktionsstödjande IT-stab. Nedan finner du länkar till dessa.

Kontakt

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 4, KTH Entré  
Postadress: KTH, 100 44 Stockholm
Telefon: 08 790 6600
E-post: it-support@kth.se  
Personal:  Medarbetare vid IT-avdelningen

Chef för IT-avdelningen

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-11-28