Till innehåll på sidan

Systemförvaltning och Utveckling

Om sektionen Systemförvaltning och Utveckling vid KTH och de tjänster som erbjuds.

Systemförvaltning och Utveckling ansvarar för tjänsteutvecklingen och IT-arkitekturen på KTH. Arbetet sker huvudsakligen inom agila team i nära samarbete med andra verksamheter inom KTH. Arbetet baseras på moderna utvecklingsmetoder och sker med stöd från användarundersökningar, feedback och data.
 

Våra tjänster

  • Agila team som specialiserat sig på att tillsammans med verksamheten ta fram långsiktigt hållbara digitaliseringslösningar inom olika verksamhetsområden som till exempel e-lärande eller studieadministration.

  • Ledande utvecklingsprocesser och verktyg

  • Planera stora IT-projekt som kräver en samordning och utveckling av både IT och verksamhet

  • Utföra förstudier för önskade förändringar i IT-stödet.

  • Goda och tydliga strukturer med avseende på teknisk arkitektur och verksamhetsarkitektur .

  • Automatiserad återanvändning av information, applikationer och tekniska plattformar.

  • Balansera arkitekturella kvaliteter såsom förändringsbarhet, säkerhet, kostnad och förvaltningsbarhet i enhetliga verksamhetsprocesser.

  • Ansvarar för att IT på KTH har en arkitektur som stödjer realisering av KTH:s verksamhetsstrategier och verksamhetsmål.

Följ vårt arbete

Kontakt

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 48, plan 4
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 6000
E-post: infosys@kth.se
Personal: Personal vid Systemförvaltning och Utveckling

Enhetschef

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-16