Till innehåll på sidan

Användarstöd

Om Användarstöd och det stöd och tjänster som erbjuds.

Användarstöd (KTH IT-Support) skall vara och uppfattas som den naturliga IT-supportkanalen för anställda och studenter på KTH. 

Support erbjuds via telefon, e-post, på plats hos användarna, samt via besök över disk vid KTH Entré , som är en samordnad mottagningsdisk för KTH:s servicefunktioner.

Inom sektionen ges support till användarna av KTH:s AV-teknik och videokonferenssystem samt övrig IT-utrustning i de flesta av KTH:s lokaler såsom grundutbildnings lokaler (GRU hörsalar och datorsalar) och andra lokaler inom VS och skolorna. Vidare så ingår support av KTH:s standardutskriftslösning (KTH-Print).

I sektionens uppdrag ingår även stöd kring inköp och logistik av AV-, Tele och IT-relaterade produkter.

Samordning av KTH gemensamma licenser tillhandahålls, detta genom avtalshantering och tillgängliggörandet av produkterna som ingår i uppdraget.

I uppdraget ingår även insamling och utvärdering av användarbehov, samt förslag till förbättringar och effektiviseringar vid användning av både den fysiska och virtuella IT-miljön på KTH.

Användarstöd har i fokus att samordna personalresurserna i de olika supportfunktionerna och därmed skapa förmåga att omfördela resurser till de problem och aktiviteter som behöver tas om hand om, oberoende av organisatoriska gränser. Vidare fokuserar vi på att skapa en lokal och proaktiv närvaro ute på skolorna. Vi strävar efter att vara lättillgängliga för vår användare och ge snabbt och smidigt stöd. Detta genom ständig behörighets och kompetenshöjning av vår personal.

Användarstöd är organisatoriskt indelad i följande fyra grupper: Teknikstöd, TIL (Tele, inköp och licenser), Centralt IT-stöd samt Lokalt IT-stöd.

Uppdelningen är till för att uppnå effektiv operativ ledning och personalhantering. Hela sektionen skall dock uppfattas som en enhet utifrån ärendehantering och användarperspektiv.

Våra tjänster

 • IT-arbetsplatsen (KTH Windows, KTH Mac och KTH Ubuntu)
 • E-post och kalender
 • Spara dokument och filer
 • Backup
 • Nätverk
 • IT-säkerhet
 • Utskrifter (KTH-Print)
 • Datorsalar
 • Licensfrågor
 • Inköp/logistik av AV-, Tele och IT-relaterade produkter
 • Telefoni (fast och mobil)
 • AV-teknik i GRU och andra lokaler på GVS och skolorna
 • Videokonferens
 • E-lärande frågor (Canvas, mm.)
 • IT-support till KTH:s anställda och studenter
 • En del övriga IT-tjänster

Information och vägledning om hur du kan beställa eller få hjälp kring de olika tjänsterna får du via följande länkar:

IT-support för anställda

Digitala tjänster för anställda

IT-beställningar

IT-support och digitala tjänster för studenter

Kontakt

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 6
Postadress: KTH, 100 44 Stockholm
Telefon: 08 790 6600
E-post: it-support@kth.se
Personal:  Medarbetare vid IT-Support

Sektionschef

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-25