Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Expertrapporter

KTH:s egeniniterade utvärdering RAE 2021 avslutas under inledningen av 2022. Den involverade totalt 90 experter som granskade KTH:s forskning utifrån nio ämnesbaserade självvärderingar. Därtill granskade tre tvärpaneler hur KTH arbetar med infrastruktur, impact och hållbarhet. Resultatet blev tolv rapporter med analys av och rekommendationer för KTH:s forskningsverksamhet. Rapporterna finns enbart på engelska.

Rapporter

Panel 1: Architecture and the Built Environment

Expertrapport, panel 1 (pdf 739 kB)

Ordförande: Professor Murray Fraser, London's Global University

Panel 2: Biotechnology

Expertrapport, panel 2 (pdf 542 kB)

Ordförande: Professor Dr.Dario Neri, ETH Zurich

Panel 3: Chemistry and Materials Science

Expertrapport, panel 3 (pdf 584 kB)

Ordförande: Professor Heikki Tenhu, University of Helsinki

Panel 4: Computer science

Expertrapport, panel 4 (pdf 397 kB)

Ordförande: Professor Virgil Gligor, Carnegie Mellon University

Panel 5: Intelligent Systems and Biomedical Engineering

Expertrapport, panel 5 (pdf 614 kB)

Ordförande: Professor Bart De Moor, KU Leuven

Panel 6: Energy and Electrical Engineering

Expertrapport, panel 6 (pdf 339 kB)

Ordförande: Professor Luisa F. Cabeza, University of Lleida

Panel 7: Mechanical and Industrial Engineering

Expertrapport, panel 7 (pdf 649 kB)

Ordförande: Professor Eero Eloranta, Aalto University

Panel 8: Mathematics and Engineering Mechanics

Expertrapport, panel 8 (pdf 472 kB)

Ordförande: Professor Jorge Ambrósio, University of Lisbon , och professor Nilima Nigam, Simon Fraser University

Panel 9: Physics and Applied Physics

Expertrapport, panel 9 (pdf 396 kB)

Ordförande: Professor Emeritus, Dr. Wolfgang Eberhardt, TU Berlin

Krosspaneler

Forskningsinfrastrukturer

Expertrapport, forskningsinfrastruktur (pdf 290 kB)

Ordförande: Professor Max Lemme, RWTH Aachen University

Hållbarhet

Expertrapport, hållbarhet (pdf 236 kB)

Ordförande: Professor Janet Hering, ETH Zürich

Samhällsgenomslag (Impact)

Expertrapport, Impact (pdf 398 kB)

Ordförande: Professor Tim Bedford, University of Strathclyde