Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Årscykel miljöledningssystemet CBH-skolan

Årscykeln innehåller information om årets viktiga hållpunkter för det systematiska miljöledningsarbetet. Den beskriver, månad för månad, de aktiviteter som ska genomföras övergripande och på lokal nivå hos skolorna och verksamhetsstödet (VS).

För CBH-skolans miljöledningssystem enligt miljöledningsförordningen och enligt ISO 14001: 2015

KTH Sustainability Office (KTH SO) stödjer skolchefens arbete med att upprätthålla och utveckla miljöledningssystemet och arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål. Skolchefen ansvarar för att berörda chefer och ansvariga funktioner på skolorna utses för genomförande av nedanstående aktiviteter.

Varje skola upprättar egna årscykler anpassat till deras verksamhet. Det finns även en övergripande årscykel som beskriver centrala aktiviteter inom miljöledningssystemet. Den övergripande årscykeln för KTH miljöledningsarbete samt skolornas och VS årscykler finns tillgängliga på intranätet. 

Våren 2024

Januari - februari

 • Inventering av kemikalier i KLARA, senast genomförd 28 feb.
 • Genomgång av WSP avseende nya och ändrade författningar och andra krav, 7 februari.
 • Skolan gör en översyn av att rutiner och information på intranätet är aktuell inför ledningens genomgång. 

Mars

 • Genomgång av hela laglistan för CBH-skolan, genomförs den XX mars.
 • Förberedelser inför ledningens genomgång den 6 mars.  
 • Ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet den 20 mars kl 09:30-10:30.
 • Rapportering av årsförbrukning av organiska lösningsmedel till KTH SO senast 25 mars. KTH SO sammanställer och rapporterar till Miljöförvaltningen, senast 31 mars.

April

 • Extern miljörevision genomförs på CBH-skolan den 22-25 april. Ledningen revideras 24 april mellan 08:30-10:30 och Institutionen för proteinvetenskap, avdelning: Läkemedelsutveckling kl: 10:30-12:00 samt Institution för medicinsk teknik och hälsosystem, avdelning: Hälsoinformatik och logistik kl 13:30-16:30.

Maj

 • Rektor genomför dialog med samtliga skolor utifrån KTH:s verksamhetsplan 30 maj.
 • Redovisning av åtgärder för hantering av avvikelser och förbättringsförslag från extern miljörevision, senast 30 maj.

Hösten 2024

Augusti

 • Arbetet påbörjas med att integrera miljö- och hållbarhetsarbetet i budget- och verksamhetsplanering inför 2024.

September och oktober

 • Genomgång av WSP avseende nya och ändrade författningar och andra krav, i september.
 • Genomgång av ändringar och uppdateringar i laglistan för CBH-skolan, senast genomförd i oktober.
 • Rektor genomför verksamhetsdialog vecka 43.
 • Intern miljörevision genomförs av verksamheten under vecka 43 och 45. I samband med den interna miljörevisionen genomförs en lagrevision avseende relevant område att granska.

November och december 

 • Ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet i december.
 • KTH:s verksamhetsplan och skolornas/VS verksamhetsplaner för 2025 fastställs.
 • Utbildning för inventerare av kemikalier i KLARA.

Senast ändrad: 2024-02-02

Kristina von Oelreich, KTH Sustainability office
krvo@kth.se

KTH övergripande årscykel

Övergripande Årscykel för miljöledningssystemets systematiska arbete enligt miljöledningsförordningen och ISO 14001: 2015.