Till innehåll på sidan

Ledningens genomgång på CBH

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet genomförs två gånger per år. På ledningens genomgång tar ledningen ställning till hur systemet fungerar, uppföljning av hållbarhetsmålen, behov av förbättringar samt om resurserna är tillräckliga.

KTH:s högsta ledningens genomgång

Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet minst en gång per år för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingen ska identifiera möjligheter till förbättringar och behovet av ändringar i miljöledningssystemet.

Läs mer om högsta ledningens genomgång

På CBH-skolan går ledningen igenom miljöledningssystemet en gång under våren och en gång under hösten varje år.

Protokoll från ledningens genomgång på CBH.

Protokoll Ledningens genomgång 2020-03-18 (pdf 158 kB)

Protokoll Ledningens genomgång 2019-11-20 (pdf 171 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-16