Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljö- och hållbarhetsarbete på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

Här finns information om CBH:s miljö- och hållbarhetsarbetet i den egna verksamheten. I enlighet med ISO 14001:2015 och utifrån KTH:s övergripande hållbarhetsmål upprättar skolan vid behov egna specifika hållbarhetsmål och handlingsprogram. Lokala rutiner finns inom de områdena med behov av detaljstyrning. Mål, handlingsprogram, rutiner och annan relevant dokumentation för CBH finns på denna sida.

Miljö- och hållbarhetsarbete på CBH

Miljö- och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Verksamhetsstöd (VS).

På CBH har skolchefen det övergripande ansvaret för att verksamheten har en organisation och ett arbetssätt som säkerställer ett systematiskt miljöledningsarbete i enlighet med ISO 14001:2015 och KTH:s hållbarhetsmål inom miljö- och hållbar utveckling. Arbetet samordnas av skolans administrativa chef och ansvariga funktioner.

Ett lyckat miljö- och hållbarhetsarbete på KTH är beroende av att samtliga medarbetare är engagerade och aktiva i arbetet. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling  och hållbarhetsmålen, samt veta vilka rutiner som berör just dem i det dagliga arbete.

Kontaktperson för CBH miljö- och hållbarhetsarbete