Till innehåll på sidan

EECS årscykel för miljöledningsarbetet

Årscykeln innehåller information om årets viktiga hållpunkter för det systematiska miljöledningsarbetet. Den beskriver, månad för månad, de aktiviteter som ska genomföras.

Enligt miljöledningsförordningen och ISO 14001: 2015

KTH Sustainability Office (KTH SO) stödjer skolchefens arbete med att upprätthålla och utveckla miljöledningssystemet och arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål. Skolchefen ansvarar för att berörda chefer och ansvariga funktioner på skolorna utses för genomförande av nedanstående aktiviteter.

Varje skola upprättar egna årscykler anpassat till deras verksamhet. Det finns även en övergripande årscykel som beskriver centrala aktiviteter inom miljöledningssystemet. Den övergripande årscykeln för KTH miljöledningsarbete samt skolornas och GVS årscykler finns tillgängliga på intranätet.  

Januari - Februari

 • Inventering av kemikalier i KLARA, senast genomförd 28 feb.
 • Genomgång av WSP avseende nya och ändrade författningar och andra krav, 17 februari.
 • Genomgång av hela laglistan för EECS, senast genomförd 28 feb.
 • Skolan gör en översyn av att rutiner och information på intranätet är aktuell inför ledningens genomgång.

Mars

 • Förberedande möte inför ledningens genomgång den 15 mars kl 14.00-15.00.
 • Ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet den 29 mars kl 14.00-15.00.
 • Rapportering av årsförbrukning av organiska lösningsmedel till KTH SO senast 25 mars. KTH SO sammanställer och rapporterar till Miljöförvaltningen, senast 31 mars.

April

 • Extern miljörevision genomförs på EECS den X april. (Genomförs på hela KTH 6-7 april.)
 • Kvalitetsdialog inom hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan den XX. 
 • Ledningsgruppen genomför en omvärlds-, intressent- och möjlighets/riskanalys den XX.
 • Arbetet påbörjas med att integrera miljö- och hållbarhetsarbetet i budget- och verksamhetsplanering inför 2023.

Maj

 • Rektor genomför dialog med samtliga skolor utifrån KTH:s verksamhetsplan 2022.
 • Redovisning av åtgärder för hantering av avvikelser och förbättringsförslag från extern miljörevision, senast 30 maj.

Augusti

 • Skolan fortsätter arbetet med verksamhetsplanering för hållbarhetsarbetet genom att ta fram handlingsplaner och verksamhetsplaner för 2023.

September - Oktober

 • Genomgång av WSP avseende nya och ändrade författningar och andra krav, XX september.
 • Genomgång av ändringar och uppdateringar i laglistan för EECS, senast genomförd XX oktober.
 • Rektor genomför skoldialog den XX.
 • Intern miljörevision genomförs av verksamheten under vecka 43 och 45. I samband med den interna miljörevisionen genomförs en lagrevision avseende relevant område att granska

November - December

 • Förberedande möte inför ledningens genomgång den XX november kl XX
 • Ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet den XX november kl XX.
 • KTH:s verksamhetsplan och skolornas/GVS verksamhetsplaner för 2023 fastställs.
 • Utbildning för inventerare av kemikalier i KLARA den XX

Via denna länk hittar du kontaktpersoner inom miljö- och hållbarhetsarbetet.

KTH övergripande årscykel

Övergripande Årscykel för miljöledningssystemets systematiska arbete enligt miljöledningsförordningen och ISO 14001: 2015.

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-17