Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljö- och hållbarhetsarbete på EECS

Här finns information om EECS miljö- och hållbarhetsarbete i den egna verksamheten. I enlighet med ISO 14001:2015 och utifrån KTH:s övergripande hållbarhetsmål upprättar skolan egna specifika hållbarhetsmål med en handlingsplan.
Mål, handlingsplan, rutiner och annan relevant dokumentation för EECS finns att hitta på dessa sidor.

Miljö- och hållbarhetsarbete på EECS

Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Verksamhetsstöd (VS).

På EECS har skolchefen det övergripande ansvaret för att verksamheten har en organisation och arbetssätt som säkerställer ett systematiskt miljöledningsarbete i enlighet med ISO 14001:2015 och KTH:s hållbarhetsmål inom miljö- och hållbar utveckling. Arbetet samordnas i samarbete med skolans administrativa chef och ansvariga funktioner.

Ett lyckat miljö- och hållbarhetsarbete på KTH är beroende av att samtliga medarbetare är engagerade och aktiva i arbetet. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och hållbarhetsmålen och veta vilka rutiner de berörs av i sitt dagliga arbete.

Kontaktperson för EECS miljö- och hållbarhetsarbete

Andreas Sjögren
Andreas Sjögren infrastrukturansvarig andsjog@kth.se 087904444 Profil