Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Årscykel miljöledningssystem

Årscykeln innehåller information om årets viktiga hållpunkter för systematiska miljöledningsarbetet. Den beskriver, månad för månad, de aktiviteter som ska genomföras övergripande och på lokal nivå hos skolorna och verksamhetstödet (VS).

Årscykel miljöledningssystem ITM

Denna årsplanering sammanfattar de årliga aktiviteter som genomförs övergripande och på skolnivå för att upprätthålla och utveckla miljöledningssystemet och genomföra arbetet för att nå KTH:s hållbarhetsmål.

Skolchef ansvarar för att berörda chefer och ansvariga funktioner på skolorna utses för genomförande av nedanstående aktiviteter. KTH Sustainability Office (KTHSO) stödjer skolchefens arbete med att upprätthålla och utveckla miljöledningssystemet och arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål.

Våren 2023

Januari- februari

 • Inventering av kemikalier i KLARA, senast genomförd 28 feb.
 • Genomgång av WSP avseende nya och ändrade författningar och andra krav, 8 februari.
 • Översyn av hela laglistan för ITM-skolan, senast genomförd 28 feb.
 • Skolan gör en översyn av att rutiner och information på intranätet är aktuell inför ledningens genomgång.

Mars

 • Förberedande möte inför ledningens genomgång den 7 mars kl 14.
 • Ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet den 28 mars kl 13.
 • Kvalitetsdialog inom hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan den x mars.
 • Rapportering av årsförbrukning av organiska lösningsmedel till KTHSO senast 24 mars. KTHSO sammanställer och rapporterar till Miljöförvaltningen, senast 31 mars.

April

 • Extern miljörevision genomförs på ITM-skolan den 20 april (genomförs på hela KTH den 19-20 april).
 • Ledningsgruppen genomför en omvärlds-, intressent- och möjlighets/riskanalys den XX.
 • Arbetet påbörjas med att integrera miljö- och hållbarhetsarbetet i budget- och verksamhetsplanering inför 2024.

Maj

 • Rektor genomför dialog med samtliga skolor utifrån KTH:s verksamhetsplan 2023.
 • Redovisning av åtgärder för hantering av avvikelser och förbättringsförslag från extern miljörevision, senast 30 maj.

Hösten 2023

Augusti

 • Skolan fortsätter arbetet med VP-planering för hållbarhetsarbetet genom att ta fram handlingsplaner och verksamhetsplaner för 2024.

September och oktober

 • Genomgång av WSP avseende nya och ändrade författningar och andra krav, den 7 september kl 10-11.
 • Genomgång av ändringar och uppdateringar i laglistan för ITM-skolan, senast genomförd den 31 oktober.
 • Rektor genomför skoldialog den XX.
 • Intern miljörevision genomförs av verksamheten under vecka 43 och 45. I samband med den interna miljörevisionen genomförs en lagrevision avseende relevant område att granska.

November och december

 • Förberedande möte inför ledningens genomgång den x november kl x.
 • Ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet den x november kl x.
 • KTH:s verksamhetsplan och skolornas/VS verksamhetsplaner för 2024 fastställs.
 • Utbildning för inventerare av kemikalier i KLARA den x december kl x.

Senast ändrad:
2023-03-08, Anna Berglund, KTH Sustainability office
annabe8@kth.se