Till innehåll på sidan

Budgetunderlag

KTH ska, i enlighet med direktiv till budgetunderlag för verksamhet vid statliga universitet och högskolor, årligen lämna budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget fastställs av universitetsstyrelsen. Budgetunderlaget ska innehålla verksamhetens intäkter och kostnader för de tre närmast följande åren. En översikt över aktuella medlemskap i forskningssamarbeten som kräver särskilt bemyndigande från riksdagen ska inkluderas. Budgetunderlaget ska även innehålla en bedömning av lärosätets ekonomiska utveckling och eventuella strategiska utmaningar under perioden.

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-22