Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 36

 • Styrelsekvinnor månar mer om miljön är män

  En nygjord studie vid KTH där 400 styrelsemedlemmar ingått visar att kvinnor ser klimatfrågan som mer angelägen än sina manliga kollegor.

 • Använder DNA-analys för miljöövervakning

  Den teknik som används för DNA-sekvensering utvecklas i ett snabbt tempo, och allt fler användningsområden uppstår som ett resultat av detta. Forskare vid KTH och Scilifelab jobbar med använda tekniken dels för att hålla koll på vattenmiljön i Östersjön, dels undersöka kvaliteten på vattnet i rören under Stockholm.

 • Storsatsning på hållbar konsumtion

  Nu står det klart att Mistra beviljar ett anslag om 45 miljoner till ett forskningsprogram om hållbar konsumtion. KTH kommer att leda arbetet där ett antal betydelsefulla aktörer från akademin, näringslivet och den offentliga sektorn ingår, och dessa bidrar med ytterligare åtta miljoner i medfinanisering.

 • KTH leder storsatsning på smarta och hållbara städer

  1 miljard kronor. Så mycket pengar satsas nu på det nya innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities som ska pågå i tolv år.

 • Trendbrott: Datatrafiken ökar, energiförbrukningen minskar

  Internetanvändningen har ökat allt snabbare på senare år och i takt med den energiförbrukningen och därmed utsläppen. Nya rön från forskningscentret Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH visar för första gången ett revolutionerande trendbrott. Energiförbrukning och koldioxidutsläpp från it-, medie- och konsumentelektroniksektorn minskar sedan 2010 i Sverige trots en kraftigt ökad datatrafik.

 • Mallar för KTH:s miljöledningssystem

  Här hittar du de mallar som används i miljöledningssystemet.

 • Hon räknar på it-teknikens miljöeffekter

  Åsa Moberg intervjuas i radioprogrammet "Kossornas planet".

 • KTH-Sustainability Education Day- 20 Mars

  Efter framgångarna med KTH-Sustainability Research Day arrangerade vi en KTH-Sustainability Education Day som riktade sig främst till undervisande personal vid KTH.

 • Filmfestival om miljöforskning

  Att med filmens hjälp berätta om miljöforskning så att den berör, upprör och kanske stör är en bärande idé bakom filmfestivalen Tales from Planet Earth 9-12 april.

 • Passivitet i klimatfrågan dyrare än åtgärder

  En ny rapport på KTH visar att det är samhällsekonomiskt motiverat att snabbt vidta kraftfulla klimatåtgärder, och att det blir dyrt att vänta. Eva Alfredsson och Mikael Karlsson, forskare på KTH, kommer fram till slutsatsen att den som förordar oförändrad politik också bör kunna visa att denna linje är samhällsekonomiskt lönsam.

 • Cykeldagen på KTH Campus, 24 augusti

  I samband med terminsstarten passade KTH Miljögruppen på att anordna en cykeldag på Campus. Där fanns möjlighet att prova både eldrivna cyklar, trehjulingar liksom att få en översyn av sin egen cykel samt se Fredrik Gerttens nya film "Bike vs Cars" om ett ständigt växande, smutsigt, bullrande trafikkaos.. Och pricken över i:et var en tävling där första pris var en remake cykel.

 • Ljusfestival på KTH

  När vintermörkret lägger sig som en kall filt över Sverige passar KTH på att uppmärksamma ljuset. Mellan den 23 och 28 november äger en ljusfestival rum i Dome of Visions på KTH:s campus vid Vallhallavägen i Stockholm.

 • Professor prickade pengapotten

 • Tillvaratagen spillvärme ger snålare lastbilar

  KTH-forskare har applicerat en teknik på lastbilar som gör att dessa fordon drar mindre bränsle. Som en effekt av tekniken blir det också mindre utsläpp av växthusgaser, några ton koldioxid per lastbil och år. Arash Risseh, forskare på KTH, berättar att lösningen också skulle kunna ta plats ombord på färjor, i vägtunnlar och våra hem.

 • Kartlägger miljöhusets påverkan på de boende

  Greenhouse heter det nya klimatsmarta huset i ekostaden Augustenborg i Malmö. De första hyresgästerna flyttar in i början av januari nästa år. De boende deltar samtidigt i en studie där forskare från KTH kommer att ta reda på hur miljöhuset påverkar hyresgästernas konsumtion och beteende.

 • Kinas tickande avfallsbomb

  Kina dras med stora energi-, miljö- och avfallsproblem. Anledningen är osystematisk planering av landets nybyggnationer, korruption och att starka intressenter som bilindustrin har andra mål än hållbar stadsutveckling. Det säger de två professorer som styr samarbetet mellan KTH och Southeast University när det gäller hållbar stadsplanering.

 • Tradition och nytänkande

  Energi och miljö är viktiga framtidsområden för ingenjörer. Till hösten startar ett nytt civilingenjörsprogram vid KTH med inriktning mot just dessa områden. Programmet är ett unikt samarbete mellan fyra skolor: ITM, ABE, CHE och EES.

 • Naturgas, återvinning, och transporter i byggsektorn

  Naturgas bör ses som en övergångslösning, menar Göran Finnveden som intervjuats i SvD. Anna Björklund, intervjuad i Sydsvenskan, ser stora miljövinster med en ökad återvinning av plast. I en debattartikel i Husbyggaren beskriver Göran Finnveden och Susanna Toller vikten av att byggsektorn börjar arbeta med ett livscykelperspektivpåpekar .

 • KTH:s miljöprofil ska stärkas

  Arbetet med miljö och hållbar utveckling på KTH kan förbättras avsevärt. Det gäller såväl det dagliga arbetet på campus som KTH:s hållbarhetsprofil inom forskning, utbildning och samverkan. Det konstateras i en färsk utvärderingsrapport där också en rad åtgärder förslås, bland annat ett nytt organ: KTH Sustainability.

 • Så kan vinterunderhållet bli billigare

  Med ny teknik kan plogning, saltning och sandning ge billigare vägunderhåll, bättre miljö och minskad energiförbrukning. Det visar den senaste forskningen från KTH och Centrum för drift och underhåll, CDU, som presenteras på ett seminarium 17 november.

 • Miljoner till hållbarhetsforskning

  Nu har forskningsrådet Formas fattat beslut om den årliga utlysningen för 2016. Drygt 26 miljoner kronor fördelas på nio KTH-forskare.

 • Nya styrmedel ska minska flygets klimatpåverkan

  Nu har en ny vetenskaplig rapport om flygets klimatpåverkan publicerats. I rapporten, som är ett samarbete mellan forskare vid KTH och Chalmers, analyseras möjliga åtgärder och styrmedel som kan leda flygsektorn mot klimatmålen som beslutades i Paris. Bland exemplen finns en kombination av klimatdeklaration, passagerarskatt och biobränsleavdrag.

 • Ska utveckla ett hållbart samhälle för alla

  Många människor är engagerade i hållbar utveckling, men på olika sätt och med olika drivkrafter. När företag tar fram nya hållbara produkter och tjänster är det dock mycket lätt hänt att de gör generaliseringar eller bara vänder sig till de som redan är frälsta. Det vill KTH-forskare ändra på med det nyutvecklade verktyget "Målgruppsarenan".

 • Tuffa klimatmål ger nya livskvaliteter

  Nu ger forskare från KTH tillsammans med grafiska formgivare ut boken Vitiden. Den tar upp ett framtida samhälle där det gemensamma är det centrala, och energi är en högt värderad resurs. Bokens fokus ligger på att enkelt och lustfyllt förklara samt diskutera hur vi kan leva med bibehållen livskvalitet trots stränga klimatmål.

 • NASA-chef pratar rymdens framtid på KTH

  Nu på fredag den 25 augusti kommer Michael D. Griffin, tidigare chef över USA:s rymdmyndighet Nasa, till KTH. På agendan återfinns bland annat en paneldiskussion om kommande rymdtrender. Syftet med besöket är att ge en omvärldsbild av nuvarande rymdverksamhet i världen, men framför allt berätta och diskutera hur utveckling kommer att se ut under de kommande fem till tio åren.

 • 35 miljoner till forskning om ljus

  Nu har en forskargrupp på KTH med professor Val Zwiller i spetsen tilldelats ett stort forskningsanslag för att vidareutveckla så kallade kvantdetektorer. Kommande framsteg på områden bedöms ha stor betydelse för medicinsk forskning, datakommunikation och hållbar utveckling.

 • KTH-forskare hjälper piloter fatta bättre beslut

  En pilot som manövrerar ett stridsflygplan ställs hela tiden inför nya beslut. En del av dem är livsavgörande. Lägg sedan till en konfliktsituation med många vänner och fiender uppe i luften och du inser snart att antalet snabba och viktiga val blir många. Men vad är rätt och fel, och vad leder  exempelvis fram till att en pilot blir nedskjuten? KTH-forskare jobbar med att visualisera delar av luftstrider och förvandla dem till diskussionsunderlag.

 • Vattnet som förstör både vägar och miljö

  Att snabbt få bort vatten från vägytan efter nederbörd är viktigt för trafiksäkerheten. Samtidigt innehåller vattnet en rad olika föroreningar som tungmetaller, mikroplaster och vägsalt. Detta kan leda till att omgivande vattendrag och grundvatten skadas. Forskare vid KTH har studerat var vattnet från vägarna tar vägen, och hur vi kan hantera situationen bättre.

 • Konstgräset som dammar minst

  Går det att mäta vilket konstgräs som släpper ifrån sig minst mängd partiklar? Det är en frågeställning KTH-studenterna Roland Nyberg och Oskar Johansson har undersökt i sitt kandidatexamensarbete i maskinkonstruktion vid KTH. Svaret är "Ja".

 • Hon har granskat vem smarta elnät är till för

  Smarta elnät har under det senaste decenniet torgförts som en viktig del i arbetet att minska vår klimatpåverkan och öka energieffektiviseringen. Politiker, energibranschen, it- och bostadsbolag har omfamnat denna idé. Studier visar emellertid att vissa medborgare, de som ska använda det smarta elnätet, sällan inkluderas i utvecklingen i ett tidigt skede. Därmed missas en nyckelgrupp för att visionen ska kunna realiseras. Nu har forskare vid bland annat KTH studerat vad som behövs för att smarta elnät ska kunna förstås och användas i de hushåll de installeras i.

 • Cykla

  Att cykla är smart både för din hälsa, din ekonomi och miljön. Man får motion och lite bättre kondition samtidigt som man tar sig till skolan/jobbet. Det är billigt, utan behov av tankning av vare sig bensin eller biljettköp. Dessutom genererar cyklingen inga avgaser eller buller och har låga CO2 utsläpp.

 • Miljö- och hållbarhetsarbete på skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Här finns information om ITM:s miljö- och hållbarhetsarbetet i den egna verksamheten. I enlighet med ISO 14001:2015 och utifrån KTH:s övergripande hållbarhetsmål upprättar skolan vid behov egna specifika hållbarhetsmål och handlingsprogram. Lokala rutiner finns inom de områdena med behov av detaljstyrning. Mål, handlingsprogram, rutiner och annan relevant dokumentation för ITM finns att hitta du på denna sida.

 • Svensk rymdtekniks bidrag till miljönytta en biprodukt

  Utvecklingen av rymdteknik under kalla kriget, 1946–1990, gjorde det möjligt för stormakterna att övervaka andra länders aktiviteter. Nu visar en avhandling vid KTH att även relativt små länder, som Sverige, bidragit till utformandet och användning av fjärranalys via satelliter.

 • Tekniken som förlänger sista förbrukningsdag

  Mat, dryck, lim, läkemedel och parfymer - det är några exempel på varor som påverkas och delvis bryts ner vid kontakt med syre. Processen kallas oxidation och nu har forskare verksamma vid KTH tagit fram en förslutningsteknik som släpper ut vätska åt ena hållet men inte släpper in syre åt det andra. Innovationen är lika enkel och genial som den är billig att tillverka, och skulle kunna användas för att förlänga sista förbrukningsdag för en mängd olika produkter.

 • Utbildning för miljö och hållbar utveckling

  Välkommen till sidorna om utbildning för miljö och hållbar utveckling. Här har vi samlat information om kurser och program med fokus på miljö och hållbar utveckling för både studenter och anställda. Vi har även råd och tips för att integrera miljö och hållbar utveckling i utbildningar i form av vår verktygslåda.

 • Miljö och hållbar utveckling

  KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08