Till innehåll på sidan

Fullsatta/inställda PU-kurstillfällen VT23

Följande programkurstillfällen är fullsatta eller inställda vårterminen 2023

Antagning i Ladok efter 16:e december

Nedanstående kurstillfällen är antingen inställda eller fullsatta efter urvalet i AKPVT23. De publiceras här som en hjälp för skolorna i arbetet med antagning i Ladok efter urvalet i AKP. Det är viktigt att inte anta till kurser som är fullsatta. Har ni väl antagit en student till en kurs så ses det som ett gynnande myndighetsbeslut som inte kan återtas.

Innan ni antar till en kurs i Ladok är det därför viktigt att kontrollera om kursen har lediga platser. Detta görs dels i Ladok genom att kontrollera antal deltagare, samt i kurs- och programkatalogen där antal platser på kursen framgår.

För att underlätta för er listar vi därför de fullsatta eller inställda kurser som vi känner till på denna sida.

Om ni har ett kurstillfälle som är inställt använd mallen på sidan:
intra.kth.se/utbildning/utbi/planera-utbildning/kurstillfalle/beslutsmallar-stalla-in-kurstillfalle

Om ni har ett kurstillfälle som är fullsatt och som ni vill ha listat här, kontakta antagningen på info@kth.se

Information om rutin för att ställa in kurs finns på:
intra.kth.se/utbildning/utbi/planera-utbildning/kurstillfalle

När beslut inkommit till info@kth.se  kommer antagningsgruppen att ändra status på kurstillfället till fullsatt/inställd i KOPPS, i kurs- och programkatalogen samt på denna sida.

Fullsatta            
Kurskod Anmälningskod Kursnamn        
AD2862 61436 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer        
AF1766 60575 Parametrisk programmering och design        
MG1000 60335 Praktisk verkstadsteknik        
MG1000 60336 Praktisk verkstadsteknik        
             
Inställda            
AH2401 60433 Risker i tekniska system        
AL2115 60346 Tvärvetenskapliga metoder för innovativa systemåtgärder        
CK2000 60912 Livsmedelskemi- och teknologi        
DH2629 60334 Interaktionsdesign som reflekterande praktik        
DM2077 61081 Mediejuridik        
DM2556 60289 Interkulturell kommunikation        
DM2582 61112 Media Lab        
HI1025 60005 Operativsystem        
II2302 60263 Sensorbaserade system        
IK1552 60592 Internetteknik        
IV1023 60296 Avancerad datahantering med XML        
KF2180 60415 Biopolymerer        
LS1450 60169 Italienska A1 för ingenjörer        
LS1451 60170 Italienska A2 för ingenjörer        
LS1494 60210 Kinesiska A2 för ingenjörer        
LS1496 60211 Kinesiska B1 för ingenjörer        
ME2154 61741 Riskhantering i försörjningskedjor        
MF2092 60314 Prototypframtagning        
MF2094 60812 Utveckla kreativitet        
MH1032 61204 Praktisk interkulturell kompetens        
MJ2437 61708 Modellering av energisystem - energianvändning        
ML1108 60521 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning        
ML1205 60520 Produktionsanpassad produktutveckling        
             
             
             
             
             
             
Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-07