Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fullsatta/inställda PU-kurstillfällen VT24

Följande programkurstillfällen är fullsatta eller inställda vårterminen 2024

Antagning i Ladok efter 15:e december

Nedanstående kurstillfällen är antingen inställda eller fullsatta efter urvalet i AKPVT24. De publiceras här som en hjälp för skolorna i arbetet med antagning i Ladok efter urvalet i AKP. Det är viktigt att inte anta till kurser som är fullsatta. Har ni väl antagit en student till en kurs så ses det som ett gynnande myndighetsbeslut som inte kan återtas.

Innan ni antar till en kurs i Ladok är det därför viktigt att kontrollera om kursen har lediga platser. Detta görs dels i Ladok genom att kontrollera antal deltagare, samt i kurs- och programkatalogen där antal platser på kursen framgår.

För att underlätta för er listar vi därför de fullsatta eller inställda kurser som vi känner till på denna sida.

Om ni har ett kurstillfälle som ska ställas in använd mallen på sidan:
intra.kth.se/utbildning/utbi/planera-utbildning/kurstillfalle/beslutsmallar-stalla-in-kurstillfalle

Om ni har ett kurstillfälle som är fullsatt och som ni vill ha listat här, kontakta antagningen på info@kth.se

Information om rutin för att ställa in kurs finns på:
intra.kth.se/utbildning/utbi/planera-utbildning/kurstillfalle

När beslut inkommit till info@kth.se  kommer antagningsgruppen att ändra status på kurstillfället till fullsatt/inställd i KOPPS, i kurs- och programkatalogen samt på denna sida.

Fullsatta    
AD2862 61233 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer
EL2520 60351 Reglerteknik, fortsättningskurs
IL2219 60681 Radioelektronik
KH1353 61289 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer
ME2827 60443 Förhandlingsteknik för start-ups
MG1000 61555 Praktisk verkstadsteknik
MG1000 61559 Praktisk verkstadsteknik
SE2123 60543 Hållfasthetsteknisk provning
     
Inställda    
AK2203 61053 Media mellan teknik och kultur
AK2215 61544 Vattensystem i samhället
AL1304 61185 Vattenförsörjnings- och avloppsteknik
DM2500 61043 Närvaroproduktion på distans
DM2582 61058 Media Lab
II2302 60141 Sensor-baserade system
LS1434 60473 Franska B1 för ingenjörer
LS1491 60455 Kinesiska A1.1 och kinakunskap för ingenjörer
LS1493 60456 Kinesiska A1.2 för ingenjörer
LS1494 60457 Kinesiska A2 för ingenjörer
LS1496 60458 Kinesiska B1 för ingenjörer
LS1502 60560 Svenska A1 för ingenjörer
LS1512 60566 Svenska A2 för ingenjörer
LS1512 60567 Svenska A2 för ingenjörer
LS1562 60462 Svenska för högre studier och arbetsliv
LT1015 45008 Planering, bedömning och betygssättning
LT1020 60488 Specialpedagogik och perspektiv på lärande och utveckling
LT1040 60497 Programintegrerande kurs
ME2017 60570 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet
ML2304 60051 Hållbar utveckling i industriell verksamhet
ME2832 60467 Entreprenörskap - Personlig Utveckling
ML2304 60051 Hållbar utveckling i industriell verksamhet
SF2738 60393 Representationsteori för ändliga och kompakta grupper
SK2712 60820 Miljöfysik