Fullsatta/inställda PU-kurser HT20

Följande programkurser är fullsatta eller inställda höstterminen 2020

I början av augusti går antagningsgruppen igenom alla programkurser i Ladok och NyA och genomför urval på kurser som har fler anmälda än platser. Antagning i Ladok efter detta urval ses som bindande myndighetsbeslut och kan ej återkallas.

Innan ni antar till en kurs i Ladok är det därför viktigt att ni kontrollerar om kursen har lediga platser. Detta görs dels i Ladok under Studiedokumentation - Kurs - Deltagande, samt i kurs- och programkatalogen där antal platser på kursen framgår.

För att underlätta för er listar vi därför de fullsatta eller inställda kurser som vi känner till på denna sida.

Om ni har en kurs som är fullsatt eller inställd, skicka ett mail till info@kth.se. Kursen markeras då som fullsatt/inställd i KOPPS, i kurs- och programkatalogen samt på denna sida.

Fullsatta/Inställda kurser HT2020

Nedan visas de programkurser som är fullsatta eller inställda. Observera att ingen antagning får göras i Ladok till dessa kurser.

Inställda    
Kurskod Anmälningskod Kursnamn
EI2402 50393 Elektromagnetisk förenlighet
EH2030 50607 Verksamhetsutveckling och kvalitet
DT2150 50725 Projekt i kognitiva system
AL2195 51085 Hållbar utveckling i utvecklingsländer
KD2390 51431 Selektiv organisk syntes
UMK212 50333 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet
HE1011 52058 Reglersystem
SF1502 50314 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap
HL2016 50199 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård
SK2301 50397 Optisk fysik
ID2225 51519 Lärande maskiner
AK2017 50097 Introduktionskurs i forskningsetik
DM2500 50443 Närvaroproduktion på distans
     
Fullsatta    
Kurskod Anmälningskod Kursnamn
MG1000 50030 Praktisk verkstadsteknik
MG1000 51160 Praktisk verkstadsteknik
ME2814 50229 Idégenerering
ME2829 50347 Trendanalys och framtidstänkande
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-09