Till innehåll på sidan

Fullsatta/inställda PU-kurstillfällen HT22

Följande programkurstillfällen är fullsatta eller inställda höstterminen 2022

Antagning i Ladok efter 5:e augusti

Nedanstående kurstillfällen är antingen inställda eller fullsatta efter urvalet i AKPHT22. De publiceras här som en hjälp för skolorna i arbetet med antagning i Ladok efter urvalet i AKP. Det är viktigt att inte anta till kurser som är fullsatta. Har ni väl antagit en student till en kurs så ses det som ett gynnande myndighetsbeslut som inte kan återtas.

Innan ni antar till en kurs i Ladok är det därför viktigt att kontrollera om kursen har lediga platser. Detta görs dels i Ladok genom att kontrollera antal deltagare, samt i kurs- och programkatalogen där antal platser på kursen framgår.

För att underlätta för er listar vi därför de fullsatta eller inställda kurser som vi känner till på denna sida.

Om ni har ett kurstillfälle som är fullsatt eller inställt använd mallen på sidan:
intra.kth.se/utbildning/utbi/planera-utbildning/kurstillfalle/beslutsmallar-stalla-in-kurstillfalle

Observera att den tidigare blanketten inte längre ska användas.

Information om rutin för att ställa in kurs finns på:
intra.kth.se/utbildning/utbi/planera-utbildning/kurstillfalle

När beslut inkommit till info@kth.se  kommer antagningsgruppen att ändra status på kurstillfället till fullsatt/inställd i KOPPS, i kurs- och programkatalogen samt på denna sida.

Fullsatta            
Kurskod Anmälningskod Kursnamn        
AF2720 50620 BIM2, projektering, installation och samordning        
LS1419 50193 Engelska för arbetslivet        
ME2814 50573 Idégenerering        
ME2818 50616 Designtänkande        
MG1000 50095 Praktisk verkstadsteknik        
MG1000 50011 Praktisk verkstadsteknik        
             
             
             
Inställda            
AI105X 50113 Examensarbete inom Finans        
AI106X 50377 Examensarbete inom Fastighetsförmedling        
AI107X 50365 Examensarbete inom Fastighetsekonomi,        
AI161X 50472 Examensarbete inom Fastighetsutveckling        
AK2201 51229 Energi och geopolitik        
CH2008 52101 Ergonomi i utmaningsdriven produktutveckling        
EG2120 50105 FACTS och HVDC i elkraftsystem        
EG2120 50519 FACTS och HVDC i elkraftsystem        
HN2025 52069 Ergonomi och patientsäkerhet        
ID1214 50672 Artificiell intelligens och tillämpningar        
KF2505 51047 Polymera materials bearbetning        
MF2039 50380 Avancerad tjänstedesign 9,0        
ML1332 50566 Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningsk        
ML2200 50565 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2        
SK2531 52094 Biomedicin för ingenjörer        
MJ2434 50768 Påbyggnadskurs i kyl- och värmepumpteknik        
MF2097 50407 Avancerade skissövningar        
DM2730 50481 Teknikförstärkt lärande        
             
             
             
             
             
             
Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-15