Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslutsmallar ställa in kurstillfälle

Ett kurstillfälle kan behöva ställas in. Under vilka förutsättningar det kan ske samt vilka åtgärder som krävs varierar beroende på när i förhållande till kursens anmälningsperiod samt start det sker.

Använd beslutsmallarna vid utformning av beslut om att ställa in kurstillfälle

Beslutsmall Ställa in kurstillfälle (docx 131 kB)

Beslutsmall Ställa in kurstillfälle (för e-signering) (docx 133 kB)

Kontakt

 Frågor om mallarna och hur de ska användas besvaras av  VS/EDO.

åter till sidan Ställa in kurstillfälle