Till innehåll på sidan

Platsbegränsade kurstillfällen

Här publiceras lista över platsbegränsade kurstillfällen i aktuell AKP-omgång. Listan läggs ut under april för en hösttermin och oktober för en vårtermin.

AKPVT24

Till nedanstående kurstillfällen får ingen antagning göras i Ladok förrän urvalet är genomfört 2023-12-15 och då får antagning endast göras om kursen inte är fullsatt.

Kurskod Anmälningskod Svenskt kursnamn Engelskt kursnamn Max platser
AD2862 61233 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer Sustainable Urban Planning and Design Studio 1.2- Situations 15
AD2865 61230 Introduktionskurs i urbanekonomi Introduction to Urban Economics 60
AF1743 61276 Form, rum och ljus Form, Space and Light 45
AG2804 61227 Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling Transport, Communication and Sustainable Development 60
AK1202 61540 Teknik- och vetenskapshistoria History of Science and Technology 40
AK1205 61186 Science Goes Fiction: Science Fiction, film och tekniska framtider ur ett historiskt perspektiv Science Goes Fiction: Science Fiction, Film and Technological Futures in a Historical Perspective 40
AK1213 60400 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv Swedish Society, Culture and Industry in Historical Perspective 200
AK2011 60207 Teknik och etik Technology and Ethics 25
AK2012 60205 Individual fördjupningsuppgift i filosofi Individual Course in Philosophy 2
AK2012 60206 Individual fördjupningsuppgift i filosofi Individual Course in Philosophy 2
AK2014 60208 Beslutsteori Decision Theory 40
AK2203 61053 Media mellan teknik och kultur Media, Technology and Culture 90
BB2560 60193 Avancerad mikrobiologi och metagenomik Advanced Microbiology and Metagenomics 60
DD2421 60116 Maskininlärning Machine Learning 400
DD2424 60345 Djupinlärning i Data Science Deep Learning in Data Science 300
DD2458 60111 Problemlösning och programmering under press Problem Solving and Programming under Pressure 25
EG2121 60203 FACTS och HVDC i elkraftsystem FACTS and HVDC in Electric Power Systems 20
EK2350 60204 Mikrosystemteknik Microsystem Technology 70
EL2450 60354 Hybrida och inbyggda reglersystem Hybrid and Embedded Control Systems 99
EL2520 60351 Reglerteknik, fortsättningskurs Control Theory and Practice, Advanced Course 100
EL2810 60357 Maskininlärningsteori Machine Learning Theory 60
HI1037 60125 Internets domännamnsystem Internet's Domain Name System 25
ID2218 60692 Design of Fault-tolerant Systems Design of Fault-tolerant Systems 100
II2302 60141 Sensor-baserade system Sensor Based Systems 100
IL1333 60107 Hårdvarusäkerhet Hardware Security 100
IL2212 60684 Programvara för inbyggda system Embedded Software 150
IL2233 60683 Inbyggd intelligens Embedded Intelligence 40
IS2202 60694 Datorsystemarkitektur Computer Systems Architecture 100
KE2051 60023 Miljökatalys Environmental Catalysis 25
KE2060 61367 Kemitekniskt beräkningsprojekt Computational Project in Chemical Engineering 30
KH1353 61289 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer Organisational Development and Leadership for Engineers 24
LS1415 60412 Engelska för akademiska studier (nätbaserad) English for Academic Studies (online) 27
LS1415 60413 Engelska för akademiska studier (nätbaserad) English for Academic Studies (online) 27
LS1419 60414 Engelska för arbetslivet English for Employment 27
LS1419 60415 Engelska för arbetslivet English for Employment 27
LS1420 60416 Tyska A1 för ingenjörer German A1 for Engineers 27
LS1423 60418 Tyska A2 för ingenjörer German A2 for Engineers 27
LS1424 60472 Tyska B1 för ingenjörer German B1 for Engineers 27
LS1430 60446 Franska A1 för ingenjörer French A1 for Engineers 27
LS1433 60447 Franska A2 för ingenjörer French A2 for Engineers 27
LS1434 60473 Franska B1 för ingenjörer French B1 for Engineers 27
LS1440 60449 Spanska A1 för ingenjörer Spanish A1 for Engineers 27
LS1443 60450 Spanska A2 för ingenjörer Spanish A2 for Engineers 27
LS1448 60474 Spanska B1 för ingenjörer Spanish B1 for Engineers 27
LS1464 60475 Retorik - konsten att övertyga Rhetoric - the Art of Persuasion 60
LS1465 60477 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft Rhetoric - Speaking and Writing for Impact 27
LS1481 60451 Japanska A1.1 och japankunskap för ingenjörer Japanese A1.1 and Japanese Studies for Engineers 27
LS1483 60452 Japanska A1.2 för ingenjörer Japanese A1.2 for Engineers 27
LS1484 60453 Japanska A2 för ingenjörer Japanese A2 for Engineers 27
LS1486 60454 Japanska B1 för ingenjörer Japanese B1 for Engineers 27
LS1491 60455 Kinesiska A1.1 och kinakunskap för ingenjörer Chinese A1.1 and Chinese Studies for Engineers 27
LS1493 60456 Kinesiska A1.2 för ingenjörer Chinese A1.2 for Engineers 27
LS1494 60457 Kinesiska A2 för ingenjörer Chinese A2 for Engineers 27
LS1496 60458 Kinesiska B1 för ingenjörer Chinese B1 for Engineers 27
LS1522 60460 Svenska B1 för ingenjörer Swedish B1 for Engineers 125
LS1532 60461 Svenska B1/B2 för ingenjörer Swedish B1/B2 for Engineers 50
LS1562 60462 Svenska för högre studier och arbetsliv Swedish for Higher Education and Employment 27
LS2426 60025 Tyska B2 för ingenjörer German B2 for Engineers 27
LS2429 60142 Teknisk kommunikation på engelska Technical Communication in English 27
LS2436 60480 Franska B2 för ingenjörer French B2 for Engineers 27
LS2439 60470 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete English for Writing and Presenting a Degree Project in Science and Engineering 27
LS2449 60481 Spanska B2 för ingenjörer Spanish B2 for Engineers 27
ME2073 60371 Affärsutvecklingslabb Business Development Lab of Entrepreneurship Engineers 100
ME2075 60428 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald Leadership and Power in Industrial Organisations: Perspectives of Gender and Diversity 80
ME2814 60080 Idégenerering Ideation- Creating Your Own Company 43
ME2815 60121 Affärsmodellen Business Model Innovation 36
ME2816 60140 Genomförande Execution- Running Your Own Company 13
ME2817 60370 Tillväxt Growth- Managing Your Firm 20
ME2825 60440 Finansiering av Start-ups Finance for Start-ups 20
ME2826 60442 Socialt entreprenörskap Social Entrepreneurship 20
ME2827 60443 Förhandlingsteknik för start-ups Negotiations for Start-ups 15
ME2829 60444 Trendanalys och framtidstänkande Trendspotting and Future Thinking 15
ME2836 60445 Entreprenöriella familjeföretag Entrepreneurial family firms 15
MF2023 60277 Industridesign Industrial Design 30
MF2080 60367 Utmaningar för den växande staden, tvärdiciplinär projektkurs A:1 (OpenLab projektkurs) Challenges for the Emerging City, Interdiciplinary Project Course A:1 (OpenLab Project Course) 5
MF2097 60374 Avancerade skissövningar Advanced Sketch Exercises 30
MF2103 60377 Inbyggda system för mekatronik Embedded Systems for Mechatronics 70
MG1000 61555 Praktisk verkstadsteknik Mechanical Workshop Practice 32
MG1000 61559 Praktisk verkstadsteknik Mechanical Workshop Practice 20
MG1010 61485 Svetsteknologi, allmän kurs Introductory Welding Technology, General Course 50
MG1011 61486 Svetsteknologi, fortsättningskurs Introductory Welding Technology, Advanced Course 50
MG1012 61484 Oförstörande provning Non-Destructive Testing 50
MG2020 61480 Modulindelning av produkter Modularisation of Products 100
MG2036 61482 Datorstödd tillverkning - CAM Computer Aided Manufacturing - CAM 60
MG2040 61483 Monteringsteknik Assembly Technology 60
SD2225 60321 Fordonsdynamik, allmän kurs Ground Vehicle Dynamics, Basic Course 40
SD2231 60353 Tillämpad fordonsdynamikreglering Applied Vehicle Dynamics Control 34
SE2123 60543 Hållfasthetsteknisk provning Testing Techniques in Solid Mechanics 24