Till innehåll på sidan

Platsbegränsade kurstillfällen

Här publiceras lista över platsbegränsade kurstillfällen i aktuell AKP-omgång.

AKPVT23

Till nedanstående kurstillfällen får ingen antagning göras i Ladok förrän urvalet är genomfört 2022-12-16 och då får antagning endast göras om kursen inte är fullsatt.

Kurskod Anmälningskod Svenskt kursnamn Engelskt kursnamn Max platser Fullsatta efter urvalet
AD2862 61436 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer Sustainable Urban Planning and Design Studio 1.2- Situations 15 Fullsatt
AD2865 61437 Introduktionskurs i urbanekonomi Introduction to Urban Economics 60  
AF1743 60574 Form, rum och ljus Form, Space and Light 60  
AF1753 60133 Renovering, om- och tillbyggnad 2 Renovation, Rebuilding and Extension 2 60  
AF1766 60575 Parametrisk programmering och design Parametric Programming and Design 60 Fullsatt
AG2804 60751 Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling Transport, Communication and Sustainable Development 60  
AK1202 60501 Teknik- och vetenskapshistoria History of Science and Technology 40  
AK1205 60380 Science Goes Fiction: Science Fiction, film och tekniska framtider ur ett historiskt perspektiv Science Goes Fiction: Science Fiction, Film and Technological Futures in a Historical Perspective 40  
AK1213 60741 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv Swedish Society, Culture and Industry in Historical Perspective 200  
AK2011 60358 Teknik och etik Technology and Ethics 25  
AK2014 60098 Beslutsteori Decision Theory 40  
AK2203 60245 Media mellan teknik och kultur Media, Technology and Culture 90  
BB2560 60888 Avancerad mikrobiologi och metagenomik Advanced Microbiology and Metagenomics 60  
DD2421 60119 Maskininlärning Machine Learning 400  
DD2424 60032 Djupinlärning i Data Science Deep Learning in Data Science 300  
DD2458 60643 Problemlösning och programmering under press Problem Solving and Programming under Pressure 25  
EK2350 60387 Mikrosystemteknik Microsystem Technology 70  
EL2450 60818 Hybrida och inbyggda reglersystem Hybrid and Embedded Control Systems 99  
EL2520 60777 Reglerteknik, fortsättningskurs Control Theory and Practice, Advanced Course 100  
EL2810 60810 Maskininlärningsteori Machine Learning Theory 60  
HI1037 60285 Internets domännamnsystem Internet's Domain Name System 25  
ID2218 60362 Design of Fault-tolerant Systems Design of Fault-tolerant Systems 100  
IL1333 60262 Hårdvarusäkerhet Hardware Security 100  
IL2212 60472 Programvara för inbyggda system Embedded Software 150  
IL2233 60438 Inbyggd intelligens Embedded Intelligence 40  
IS2202 60463 Datorsystemarkitektur Computer Systems Architecture 100  
KE2051 60896 Miljökatalys Environmental Catalysis 25  
KE2060 60897 Kemitekniskt beräkningsprojekt Computational Project in Chemical Engineering 30  
KH1353 60000 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer Organisational Development and Leadership for Engineers 24  
LS1419 60153 Engelska för arbetslivet English for Employment 27  
LS1419 60154 Engelska för arbetslivet English for Employment 27  
LS1420 60157 Tyska A1 för ingenjörer German A1 for Engineers 21  
LS1423 60158 Tyska A2 för ingenjörer German A2 for Engineers 27  
LS1424 60159 Tyska B1 för ingenjörer German B1 for Engineers 27  
LS1430 60161 Franska A1 för ingenjörer French A1 for Engineers 21  
LS1433 60162 Franska A2 för ingenjörer French A2 for Engineers 27  
LS1434 60163 Franska B1 för ingenjörer French B1 for Engineers 27  
LS1440 60165 Spanska A1 för ingenjörer Spanish A1 for Engineers 21  
LS1443 60166 Spanska A2 för ingenjörer Spanish A2 for Engineers 27  
LS1448 60167 Spanska B1 för ingenjörer Spanish B1 for Engineers 27  
LS1450 60169 Italienska A1 för ingenjörer ltalian A1 for Engineers 27  
LS1451 60170 Italienska A2 för ingenjörer Italian A2 for Engineers 27  
LS1464 60212 Retorik - konsten att övertyga Rhetoric - the Art of Persuasion 27  
LS1465 60150 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft Rhetoric - Speaking and Writing for Impact 27  
LS1481 60204 Japanska A1.1 och japankunskap för ingenjörer Japanese A1.1 and Japanese Studies for Engineers 27  
LS1483 60205 Japanska A1.2 för ingenjörer Japanese A1.2 for Engineers 27  
LS1484 60206 Japanska A2 för ingenjörer Japanese A2 for Engineers 27  
LS1486 60207 Japanska B1 för ingenjörer Japanese B1 for Engineers 27  
LS1491 60208 Kinesiska A1.1 och kinakunskap för ingenjörer Chinese A1.1 and Chinese Studies for Engineers 27  
LS1493 60209 Kinesiska A1.2 för ingenjörer Chinese A1.2 for Engineers 27  
LS1494 60210 Kinesiska A2 för ingenjörer Chinese A2 for Engineers 27  
LS1496 60211 Kinesiska B1 för ingenjörer Chinese B1 for Engineers 27  
LS1562 60236 Svenska för högre studier och arbetsliv Swedish for Higher Education and Employment 27  
LS2426 60160 Tyska B2 för ingenjörer German B2 for Engineers 27  
LS2429 60155 Teknisk kommunikation på engelska Technical Communication in English 27  
LS2436 60164 Franska B2 för ingenjörer French B2 for Engineers 27  
LS2439 60156 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete English for Writing and Presenting a Degree Project in Science and Engineering 27  
LS2449 60168 Spanska B2 för ingenjörer Spanish B2 for Engineers 27  
ME2073 60059 Affärsutvecklingslabb Business Development Lab of Entrepreneurship Engineers 100  
ME2075 60065 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald Leadership and Power in Industrial Organisations: Perspectives of Gender and Diversity 80  
ME2090 61723 Finansiering, företagsvärdering Finance, Corporate Valuation 80  
ME2814 60901 Idégenerering Ideation- Creating Your Own Company 43  
ME2815 60118 Affärsmodellen Business Model Innovation 36  
ME2816 60602 Genomförande Execution- Running Your Own Company 13  
ME2817 61770 Tillväxt Growth- Managing Your Firm 20  
ME2825 60644 Finansiering av Start-ups Finance for Start-ups 20  
ME2826 61004 Socialt entreprenörskap Social Entrepreneurship 20  
ME2827 61014 Förhandlingsteknik för start-ups Negotiations for Start-ups 15  
ME2829 61018 Trendanalys och framtidstänkande Trendspotting and Future Thinking 15  
ME2836 60144 Entreprenöriella familjeföretag Entrepreneurial family firms 15  
MF2023 60796 Industridesign Industrial Design 30  
MF2080 60388 Utmaningar för den växande staden, tvärdiciplinär projektkurs A:1 (OpenLab projektkurs) Challenges for the Emerging City, Interdiciplinary Project Course A:1 (OpenLab Project Course) 5  
MF2081 60972 Utmaningar för den växande staden, tvärdisciplinär projektkurs A:2 (OpenLab projektkurs) Challenges for Emerging City, Interdiciplinary Project Course A:2 (OpenLab Project Course) 5  
MF2094 60812 Utveckla kreativitet Develop Creativity 30  
MF2103 60266 Inbyggda system för mekatronik Embedded Systems for Mechatronics 70  
MG1000 60335 Praktisk verkstadsteknik Mechanical Workshop Practice 32 Fullsatt
MG1000 60336 Praktisk verkstadsteknik Mechanical Workshop Practice 20 Fullsatt
MG1010 60985 Svetsteknologi, allmän kurs Introductory Welding Technology, General Course 50  
MG1011 60019 Svetsteknologi, fortsättningskurs Introductory Welding Technology, Advanced Course 50  
MG1012 60070 Oförstörande provning Non-Destructive Testing 50  
MG2020 60326 Modulindelning av produkter Modularisation of Products 100  
MG2036 61555 Datorstödd tillverkning - CAM Computer Aided Manufacturing - CAM 60  
MG2040 60395 Monteringsteknik Assembly Technology 60  
MG2103 60367 Industriell Produktionsteknik Industrial Process Engineering 60  
MJ1432 60699 Energirelaterat praktiskt projektarbete Practical Energy Related Project 15  
SD2225 60934 Fordonsdynamik, allmän kurs Ground Vehicle Dynamics, Basic Course 40  
SD2231 60775 Tillämpad fordonsdynamikreglering Applied Vehicle Dynamics Control 34  
SE2123 61008 Hållfasthetsteknisk provning Testing Techniques in Solid Mechanics 24  
MF2097 60635 Avancerade skissövningar Advanced Sketch Exercises 25  

.