Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Platsbegränsade kurstillfällen

Här publiceras lista över platsbegränsade kurstillfällen i aktuell AKP-omgång. Listan läggs ut under april för en hösttermin och oktober för en vårtermin.

AKPHT24

Till nedanstående kurstillfällen får ingen antagning göras i Ladok förrän urvalet är genomfört 2024-08-05 och då får antagning endast göras om kursen inte är fullsatt.

Kurskod Anmälningskod Svenskt kursnamn Engelskt kursnamn Max platser
AE2501 50002 Miljökonsekvensbeskrivning Environmental Impact Assessment 60
AF1755 50714 Form och gestaltning Form and Design 42
AG2144 50407 Hållbar urban mobilitet Sustainable Urban Mobility 50
AG2171 50427 Futures Studies and Forecasts Futures Studies and Forecasts 70
AG2806 50430 Bebyggelsens miljöpåverkan Environmental Aspects of the Built Environment 60
AG2809 50434 Projekt hållbar stadsplanering - miljöbedömning, planer och processer Project Sustainable Urban Planning - Assessments, Plans and Processes 20
AK1213 50019 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv Swedish Society, Culture and Industry in Historical Perspective 200
AK2004 50043 Riskfilosofi Philosophy of Risk 20
AK2008 50044 Bioteknologins etik Ethics of Biotechnology 25
AK2011 50045 Teknik och etik Technology and Ethics 25
AK2012 50046 Individual fördjupningsuppgift i filosofi Individual Course in Philosophy 2
AK2012 50047 Individual fördjupningsuppgift i filosofi Individual Course in Philosophy 2
AK2017 50048 Introduktionskurs i forskningsetik Introduction to Research Ethics 10
AK2018 50049 Fortsättningskurs i forskningsetik Advanced Course in Research Ethics 10
AK2201 50015 Energi och geopolitik Energy and Geopolitics 40
AL2511 50436 Resilienstänkande i hållbar samhällsplanering Resilience Thinking in Sustainable Planning 60
BB1000 10005 Programmering i Python Programming in Python 30
BB2520 51230 Bioprocessdesign Bioprocess Design 25
CK2000 51239 Livsmedelskemi- och teknologi Food chemistry and technology 24
DD2380 50238 Artificiell intelligens Artificial Intelligence 300
DD2412 50250 Djupinlärning, fortsättningskurs Deep Learning, Advanced Course 120
DD2421 50787 Maskininlärning Machine Learning 400
DM2601 50131 Medieteknik och interaktionsdesign Media Technology and Interaction Design 85
EK2360 50185 Projektkurs i mikrosystemteknik Hands-On Microelectromechanical Systems Engineering 35
EL2425 50541 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs Automatic Control, Project Course, Smaller Course 20
EL2700 50525 Modell-prediktiv reglering Model Predictive Control 80
HM1006 50460 El- och styrteknik Electrical and Control Engineering 15
HM1012 52191 Industridesign med färg och form II Industrial Design with Colour and Form, Intermediate Course 30
HS1020 50616 Skademekanismer av fukt Moisture Related Damages 65
IL2206 50784 Inbyggda System Embedded Systems 200
IL2225 50976 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system Embedded Hardware Design in ASIC and FPGA 100
IL2230 50977 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning Hardware Architectures for Deep Learning 45
IL2232 51009 Designprojekt i inbyggda system Embedded Systems Design Project 55
KD2320 51212 Spektroskopiska verktyg inom kemi Spectroscopic Tools for Chemistry 32
KE2010 51178 Industriella energiprocesser Industrial Energy Processes 24
KE2195 51189 Experimentell processdesign Experimental Process Design 20
LS140N 50481 Svenska A1 för ingenjörer Swedish A1 for Engineers 65
LS1416 50127 Grundkurs i engelska för högre studier Introduction to English for academic studies 81
LS1420 50508 Tyska A1 för ingenjörer German A1 for Engineers 27
LS1424 50675 Tyska B1 för ingenjörer German B1 for Engineers 27
LS1430 50488 Franska A1 för ingenjörer French A1 for Engineers 27
LS1433 51297 Franska A2 för ingenjörer French A2 for Engineers 27
LS1434 50507 Franska B1 för ingenjörer French B1 for Engineers 27
LS1443 51298 Spanska A2 för ingenjörer Spanish A2 for Engineers 27
LS1448 50169 Spanska B1 för ingenjörer Spanish B1 for Engineers 27
LS1452 50130 Introduktion till teknikvetenskaplig kommunikation på engelska Essential STEM communication 54
LS1464 50545 Retorik - konsten att övertyga Rhetoric - the Art of Persuasion 40
LS1481 50137 Japanska A1.1 och japankunskap för ingenjörer Japanese A1.1 and Japanese Studies for Engineers 27
LS1483 50145 Japanska A1.2 för ingenjörer Japanese A1.2 for Engineers 27
LS1484 50181 Japanska A2 för ingenjörer Japanese A2 for Engineers 27
LS1491 50325 Kinesiska A1.1 och kinakunskap för ingenjörer Chinese A1.1 and Chinese Studies for Engineers 27
LS1493 50526 Kinesiska A1.2 för ingenjörer Chinese A1.2 for Engineers 27
LS1494 50685 Kinesiska A2 för ingenjörer Chinese A2 for Engineers 27
LS1502 50241 Svenska A1 för ingenjörer Swedish A1 for Engineers 54
LS1502 50251 Svenska A1 för ingenjörer Swedish A1 for Engineers 81
LS1502 50267 Svenska A1 för ingenjörer Swedish A1 for Engineers 29
LS1512 50268 Svenska A2 för ingenjörer Swedish A2 for Engineers 54
LS1512 50275 Svenska A2 för ingenjörer Swedish A2 for Engineers 27
LS1512 50278 Svenska A2 för ingenjörer Swedish A2 for Engineers 54
LS1522 50280 Svenska B1 för ingenjörer Swedish B1 for Engineers 54
LS1532 50806 Svenska B1/B2 för ingenjörer Swedish B1/B2 for Engineers 54
LS2440 50118 Akademisk engelska inom naturvetenskap och teknik Writing and presenting academic work in STEM 54
LS2441 50133 Teknikvetenskaplig engelska med genomslagskraft STEM communication with impact 54
LS2442 50138 Engelska för arbetslivet English for Employment 54
LS2443 50142 Fortsättningskurs i engelska för akademiska och professionella ändamål Advancing in English for academic and professional purposes 81
LS2444 50148 Teknisk kommunikation på engelska Technical Communication in English 54
LS2449 50800 Spanska B2 för ingenjörer Spanish B2 for Engineers 27
LS2600 50139 Global kompetens Global Competence 27
ME2072 50334 Entreprenörskap för ingenjörer Entrepreneurship for Engineers 100
ME2814 50350 Idégenerering Ideation- Creating Your Own Company 43
ME2815 50482 Affärsmodellen Business Model Innovation 36
ME2816 50274 Genomförande Execution- Running Your Own Company 13
ME2817 50557 Tillväxt Growth- Managing Your Firm 20
ME2818 50561 Designtänkande Design Thinking 15
ME2826 50500 Socialt entreprenörskap Social Entrepreneurship 20
ME2828 50565 Entreprenörskap i utvecklingsländer Entrepreneurship in Developing Countries 20
ME2835 50502 Policysatsningar: Innovation i offentliga organisationer Policy Ventures: Innovation in Public Organizations 20
MF2023 50523 Industridesign Industrial Design 30
MF2043 50542 Robust mekatronik Robust Mechatronics 60
MF2080 51502 Utmaningar för den växande staden, tvärdiciplinär projektkurs A:1 (OpenLab projektkurs) Challenges for the Emerging City, Interdiciplinary Project Course A:1 (OpenLab Project Course) 5
MF2096 50788 Avancerad formgivning Advanced Formgiving 24
MF2116 50110 Avancerad formgivning inom haptik och taktilitet Advanced Formgiving in haptics and tactility 24
MG1000 50510 Praktisk verkstadsteknik Mechanical Workshop Practice 20
MG1000 50513 Praktisk verkstadsteknik Mechanical Workshop Practice 32
MG2013 50867 Svetsteknologi, högre kurs, modul 1 Advanced Welding Technology, Modulus 1 50
MG2014 50859 Svetsteknologi, högre kurs, modul 2 Advanced Welding Technology, Modulus 2 50
MG2015 50862 Svetsteknologi, högre kurs, modul 3 Advanced Welding Technology, Modulus 3 50
MG2016 50856 Svetsteknologi, påbyggnadskurs för EWE/IWE Enlarged Welding Technology for EWE/IWE 50
MG2032 50822 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs Automation Technology, Advanced Course 60
MG2037 50812 Industriell limningsteknik Industrial Adhesive Bonding 50
MJ2685 50104 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad Smart Cities and Climate Mitigation Strategies- Project Based 50
SD2221 51880 Fordonssystemteknik Vehicle System Technology 40
SD2222 51878 Fordonskomponenter Vehicle Components 40
SD2229 51882 Projektkurs i fordonsdynamik del 1 Vehicle Dynamics Project Course Part 1 40
SD2250 51797 Hållbar fordonsdesign Sustainable Vehicle Design 24
SD2601 51526 Flygteknik Fundamentals of Flight 90
SD2705 51815 Höghastighetsfartyg High-Speed Craft 16
SD2709 51812 Undervattensteknik Underwater Technology 30
SD2711 50554 Design av mindre fartyg Small Craft Design 20
SD2721 51893 Fartygsdesign Ship Design 30
SD2725 50610 Introduktion till marin teknik Introduction to Marine Technology 15
SD2830 51861 Flygprestanda och Flygtrafikledning Aircraft Performance and Air Traffic Management 40
SK2757 52038 Projekt i nanomaterial Project on Nanomaterials 8