Till innehåll på sidan

Intro till Canvas för nya administratörer (60 min)

Vill du som administratör kunna hjälpa till i Canvas i samma omfattning som du kan i fysiska utbildningsmiljöer? Denna workshop introducerar dig till Canvas och lär dig hur kurs- och examinationsrum skapas. Du lär dig även hur personal och studenter läggs till i rum i Canvas och vad för roller de kan ha.

Det är chef på din institution eller enhet som utser vem eller vilka som ska ha admin-rollen och den utökade behörigheten. Chef beställer detta genom att kontakta it-support@kth.se .

Syfte

Denna workshop syftar till att ge en introduktion till admin-rollen i Canvas och dess grundläggande funktioner. Workshoppen riktar sig till administratörer och passar oavsett tidigare kunskaper om Canvas. Det är önskvärt om personen som får admin-rollen i Canvas även har liknande behörighet i systemen KOPPS och Ladok. 

Workshopen går igenom hur Canvasrum skapas och hur man hanterar studenter, personal och annan administration i Canvas.

Efter genomförd workshop kan den administratör som deltagit få rollen "Canvasadmin" (för en del av Canvas). Rollen innebär högre användarbehörighet i systemet för att kunna administrera kurser inom en institution eller enhet. Canvasadministratören kan då bistå i den digital utbildningsmiljön i samma omfattning som de ger stöd i den fysiska utbildningsmiljön.

Förberedelser

Deltagare bör ha en egen sandbox eller kunna bli tillagda i sandbox av den som håller i workshoppen.

Tidsåtgång

 1 timme.

Lärandemål

Efter avslutad workshop ska deltagarna:

  • redogöra för hur och när Kurs- och examinationsrum skapas 
  • definiera hur olika typer av personal läggs till i Canvasrummen 
  • redogöra för hur studenter läggs till och tas bort i Canvasrummen 
  • förklara skillnaden mellan kursrum och examinationsrum
  • beskriva vilka olika roller som finns och kunna lägga till användare i Canvasrum
  • beskriva vilka regler som gäller för utökad användarbehörighet i Canvas.

Läs mer om rollen som administratör i Canvas

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-01