Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tekniska problem vid digital examination

Vanligt förekommande frågor och svar vid tekniska problem vid examination och om vad som kan göras då tekniken strular.

Vad händer om studenten får tekniska problem vid examination med Zoom?

(Senast granskad 23 februari 2023)

I händelse av att tekniken fallerar vid examination på valfri plats kan examinator bedöma examinationen som ogiltig. I de fall tekniken fallerat och examinator underkänner examinationen eller en del av examinationen så ska studenterna snarast erbjudas möjlighet till omprov inom rimlig tid. Examinator kan kontakta studenter slumpmässigt under bedömningen och fråga om svaren som en del av examinationen. Detta är extra lämpligt om det skett kortare teknikfel. 

Om tekniken strular så rekommenderas studenter att försöka koppla upp sig igen mot Zoom samt att slutföra uppgiften om möjligt. Då finns möjlighet att godkänna med eventuella kompletterande frågor eller ett extra direkt möte i breakoutrum under examinationen.

Om studenternas teknik fallerar kan detta i kombination med avvikelserapport från tentamensvakt eller andra omständigheter som examinator upptäcker vid bedömning ligga till grund för anmälan om försök till vilseledande.

Får studenten lov att mejla in lösning vid teknikstrul?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Det är upp till examinator att bedöma om mailad lösning är att ses som giltigt svar.

Vad händer om hela internet går ner?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Om hela internet går ner kan det liknas vid att brandlarmet går under examinationen. Då måste omexamination erbjudas. Om bara en student har tekniska svårigheter är det fördelaktigt om tentan har delats in i flera delar så att endast en del av provet måste tas om, till exempel via en muntlig examination.

Jag har ett quiz i Canvas och studenten har problem med bilder eller att det hänger sig. Vad göra?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Be studenterna ladda om sidan i sin webbläsare. Det ska funka att ladda om sidan om en bild inte dyker upp utan att man blir utkastad från quizet. Testa att byta webbläsare. Canvas bör användas på den aktuella versionen av Chrome, Firefox, Edge eller Safari. Du kan också rekommendera studenterna att rensa cache-minnet. Tänk på att det är en god idé att ta en skärmdump först, så att inga svar försvinner. 

Studenterna kommer inte åt examinationsrummet för pågående examination via sin Översikt (Dashboard) i Canvas, vad är fel?

(Senast granskad 23 februari 2023)

På Översikten (Dashboard) syns bara upp till 20 stycken utvalda kurser. Studenterna hittar samtliga Canvasrum de har tillgång till om de går in på "Kurser" (Courses) och sedan väljer "Alla kurser" (All courses)

Vad händer om det blir problem med Canvas så att studenterna inte kan ladda upp sina svar?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Vid problem under inlämningstiden då uppgiften fortfarande är öppen för studenterna kan studenterna uppmanas att försöka igen. Om inlämningstiden löper ut och några studenter fortfarande inte lyckats ladda upp sina svar i Canvas så är rekommendationen att de omgående laddar upp sina svar i en av examinator förberedd OneDrive-mapp. För att underlätta bedömning kan sedan examinator/lärare öppna uppgiften för inlämning igen för de studenter som laddat upp sin lösning i OneDrive och be studenterna att göra inlämningen även i Canvas. Vid behov kan lösningen som laddats upp direkt vid tentamens slut då jämföras med det studenten lämnat in vid det senare tillfället.

Examinator kan förbereda en OneDrive-mapp genom att följa instruktionen för att skapa en filbegäran i OneDrive .

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination