Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ändringar på Studentwebben

Här hittar du som är innehållsansvarig för en sida på Studentwebben information om hur du skickar in ändringar till webbredaktören.

Se över ditt innehåll regelbundet

Som innehållsansvarig på  är det ditt ansvar att innehållet är korrekt och uppdaterat. Därför är det viktigt att du ser över ditt innehåll regelbundet. Gör det till en vana att se över innehållet minst två gånger per år. Vår rekommendation är två veckor innan höst- och vårterminens början.

Skicka in ändringar

Som innehållsansvarig är det ditt ansvar att kontakta webbredaktören när något behöver uppdateras på din webbsida. Behöver något ändras på din sida skickar du ändringarna till webbredaktören på info@kth.se . Skicka ändringarna minst en vecka innan ändringen behöver ske. Om ändringen behöver ske med kort varsel, markera mailet med Hög prioritet så hanterar tillgänglig webbredaktör det så snart som möjligt. Vid mer omfattande ändringar, som t.ex. skapande av nya sidor, behöver en dialog föras med webbredaktören i god tid innan innehållet ska publiceras. Kontakta info@kth.se .

Följande information ska vara med.

  • Skriv "Studentwebben + [Sidnamn]" som rubrik
  • Länk till sidan
  • Vad som ska ändras - exempelvis text/länk som ska läggas till/tas bort/ändras. Var gärna så detaljerad som möjligt
  • När det ska ändras

Kontakt

Har du frågor om ditt innehåll, kontakta info@kth.se . Vi som jobbar med Studentwebben är Hanna Egelrud och Kenneth Carlsson.