Till innehåll på sidan

Vanliga juridiska frågor om distans- och hybridundervisning

Här finns svar på vanliga frågor om distans- och hybridundervisning utifrån ett juridiskt perspektiv. Frågorna gäller främst hantering av inspelat material.

Får jag spela in mina distansföreläsningar?

Ja, det är okej att spela in distansföreläsningar, men tänk på att bara spela in ljud och bild på lärare, inte studenter. Om en föreläsning spelas in måste studenterna kunna ställa frågor och delta vid sidan av inspelningen.

Måste jag spela in distansföreläsningar?

Nej, det är upp till dig som lärare att bestämma om du vill spela in och dela dina föreläsningar. Du kan dock bli ombedd av Funka att spela in föreläsningar som kompensatoriskt stöd om en student behöver det.

Får studenter spela in mina föreläsningar?

Nej, det är inte tillåtet.

Är inspelade föreläsningar allmän handling?

Ja, inspelade föreläsningar blir allmän handling som ska bevaras i två år och kan komma att lämnas ut på begäran.

Hur hanterar jag närvarokontroll på distans om en student inte vill använda kamera?

Lös kontrollen av närvaron individuellt med den studenten, till exempel i ett breakoutrum.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-12