Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inspelade webbinarier om Zoom- och distansundervisning

Här har vi samlat inspelade Lunch 'n' Learn-webbinarier som tar upp olika teman inom Zoom- och distansundervisning. Webbinarierna är en blandning av teori, rekommendationer och lärares praktiska erfarenheter.

Tema: Användning av Zoom i utbildning

Zoom är en viktig del av distans- och hybridundervisning. Dessa inspelade Lunch 'n' Learn-webbinarier introducerar dig som lärare till användning av Zoom. Exempelvis grundläggande funktioner, moderering av studenter och vilken teknik som finns att använda med Zoom på KTH.

Tema: Användning av Zoom i utbildning

Tema: Från sal till online

Vad behöver du som lärare tänka på om du vill flytta din kurs från ett fysiskt klassrum till online, helt eller delvis? Här hittar du webbinarier där lärare berättar vad deras lösning var, för hela kurser och för laborationer. Du hittar även tips om hur du spelar in i hemmiljö för att enklare kunna flytta kursen online.

Tema: Från sal till online

Tema: Digital bedömning

Vikten av säker och korrekt bedömning är stor, men hur uppnår du som lärare det när bedömningen sker digitalt? Och hur anpassar du bedömningen för studenter med kompensatoriskt stöd? Här hittar du webbinarierna på ämnet, exempelvis som tar upp olika perspektiv på digital bedömning och presenterar alternativ till salstentamen. Du får ta del av både teorin bakom och lärares praktiska erfarenheter.

Tema: Digital bedömning

Tema: Aktivera dina studenter

Studenter är ofta mindre motiverade över Zoom än i klassrummet, men hur kan du som lärare öka motivationen och lärandet för dina distansstudenter? Här hittar du webbinarier om just att skapa engagemang över Zoom och aktivera dina studenter. Exempelvis med tid för sociala interaktioner och väl implementerad kognitiv psykologi.

Tema: Aktivera dina studenter

Tema: Nå ut med din undervisning

En distans- eller hybridaktivitet har andra förutsättningar än en en aktivitet på plats, hur ska du som lärare hantera den skillnaden? Dessa webbinarier försöker besvara den frågan med pedagogiska och tekniska tips, generella principer och lärares egna erfarenheter.

Tema: Nå ut med din undervisning