Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tema: Digital bedömning

Vikten av säker och korrekt bedömning är stor, men hur uppnår du som lärare det när bedömningen sker digitalt? Och hur anpassar du bedömningen för studenter med kompensatoriskt stöd? Här hittar du webbinarierna på ämnet, exempelvis som tar upp olika perspektiv på digital bedömning och presenterar alternativ till salstentamen. Du får ta del av både teorin bakom och lärares praktiska erfarenheter.

Följande webbinarier finns på denna sida:

  • Aktuella perspektiv på (digital) bedömning
  • Vad gäller för anpassad examination för studenter med rekommenderat kompensatoriskt stöd när examinationen sker på distans?
  • Zoomnärvaro – ett bättre sätt att genomföra zoomtentamen
  • Alternativ till salstentamen – olika sätt att bedöma lärandemål vid digital examination
  • Lärare berättar: Hur jag ersatt en salstenta med hemexamination.

Aktuella perspektiv på (digital) bedömning

Inspelningsdatum: 2021-12-01.

Språk: Svenska.

Webbinariet tar avstamp i KTH:s vision 2027, där utbildningen beskrivs som nyskapande och drar nytta av digitaliseringen. Detta inkluderar naturligtvis också hur studenters prestation bedöms.

Bedömning, digital eller inte, behöver tas upp tidigt i kursens designprocess och ligga i linje med syftet med vad som faktiskt bedöms. Och för att förbli relevant även bedöma vilken typ av kunskap och färdigheter som är viktiga efter att studenterna tagit examen från KTH.

Perspektiven som tas upp är:

  • Digital bedömning, där hela eller delar av bedömningen är digitalt förmedlad och hanterad.
  • Autentisk bedömning, som sker i en situation som är lik verkliga situationer.
  • Kontinuerlig examination, där studenterna bedöms genomgående under en kurs, till exempel med laborationer, mindre deltentamen e.t.c.

Aktuella perspektiv på (digital) bedömning (play.kth.se) .

Vad gäller för anpassad examination för studenter med rekommenderat kompensatoriskt stöd när examinationen sker på distans?

Inspelningsdatum: 2020-05-13.

Språk: Svenska.

Då examinationsformerna anpassas till distans behöver man som examinator även fundera på hur det påverkar studenter med behov av kompensatoriskt stöd, till exempel längre skrivtid. I detta webbinarium får du som examinator svar på detta.

Bland annat visar vi vad de styrdokument som finns kring detta samt ger exempel på hur detta kan hanteras. Presentationen hålls av Lena Salomonson tillsammans med de handläggare som jobbar med detta från gemensamt verksamhetsstöd (GVS) på KTH.

Vad gäller för anpassad examination för studenter med rekommenderat kompensatoriskt stöd när examinationen sker på distans? (play.kth.se) .

Zoomnärvaro – ett bättre sätt att genomföra zoomtentamen

Inspelningsdatum: 2021-05-26.

Språk: Svenska.

Planerar du att examinera med Zoom? Orolig för att visuell övervakning inte fungerar digitalt? Lär dig mer om Zoomnärvaro, ett utvecklat bättre sätt att genomföra zoomtentamen. I detta webbinarium berättar e-lärandes pedagogiska utvecklare om det teoretiska ramverket för Zoomnärvaro och en lärare berättar hur hon använder Zoom i sin examination.

Tentamen på distans med zoomnärvaro kombinerar hemtentamen med möjligheten att ställa muntliga frågor. Att examinera med Zoomnärvaro möjliggör ett examinerande moment där studentens identitet bättre kan kontrolleras. Jämfört med Zoomövervakning (där Zoom används för en visuell övervakning) är det mindre känsligt för exempelvis svajig uppkoppling och behov av toapauser. Resurser kan även användas på ett effektivare sätt.

Zoomnärvaro – ett bättre sätt att genomföra zoomtentamen (play.kth.se) .

Alternativ till salstentamen – olika sätt att bedöma lärandemål vid digital examination

Inspelningsdatum: 2020-04-06.

Språk: Svenska.

Institutionen för Lärande, KTH, ger olika förslag och tips på att bedöma kursens lärandemål när salstentamen inte är möjligt. Webbinariet ger stort utrymme åt de specifika frågor som du som lärare eller examinator har.

Vid webbinariet diskuteras fördelar och nackdelar med olika alternativ till salstentamen. Tips ges även på konkreta metoder för att strukturera och administrera hemtentamen på ett bra sätt. Ämnen som tidseffektivitet och möjlighet till rättssäker bedömning kommer också att diskuteras.

Alternativ till salstentamen – olika sätt att bedöma lärandemål vid digital examination (play.kth.se) .

Lärare berättar: Hur jag ersatt en salstenta med hemexamination

Inspelningsdatum: 2020-09-29.

Språk: Svenska.

Viggo Kann beskriver hur salstenta kan ersättas på ett framgångsrikt sätt med quiz och mästarprov med skriftlig och muntlig redovisning. Detta fungerar även i kurser med stora studentgrupper.

Utgångspunkten för webbinariet är kursen Algoritmer, datastrukturer och komplexitet. Både teoridelen och problemdelen av tentan i kursen har ersatts av annan examination: ett kamraträttat teoriquiz och två individuella mästarprov. Kursen är obligatorisk i årskurs 3 på datateknikprogrammet och läses av över 200 studenter.

Examinationsformen har utvecklats under en lång rad av år och ingen del av den skedde på campus hösten 2020. Bedömningen görs enligt noggrant specificerade bedömningskriterier och examinationen är inpassad i kursen så att studenterna ska lära sig så mycket som möjligt.

Lärare berättar: Hur jag ersatt en salstenta med hemexamination (play.kth.se) .