Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tema: Nå ut med din undervisning

En distans- eller hybridaktivitet har andra förutsättningar än en en aktivitet på plats, hur ska du som lärare hantera den skillnaden? Dessa webbinarier försöker besvara den frågan med pedagogiska och tekniska tips, generella principer och lärares egna erfarenheter.

Följande webbinarier finns på denna sida:

  • Effektivisera din onlineundervisning – nå ut genom skärmen med små medel
  • Lärare berättar: Erfarenheter av hybridundervisning
  • Lärare berättar: Undervisning med studenter på distans och i sal
  • Att tänka på vid undervisning på hel- eller deldistans.

Effektivisera din onlineundervisning – nå ut genom skärmen med små medel

Inspelningsdatum: 2021-05-19.

Språk: Svenska.

Hur skapar du som lärare engagerande och effektiv onlineundervisning och videor? Denna paneldiskussion delar med sig av sina erfarenheter i ämnet. Exempelvis vad som kan vara tidsödande när du spelar in video och när du förbereder en hybridundervisning i sal.

Du får även pedagogiska tips på hur du kan förhöja upplevelsen för studenterna. Panelen delar med sig av olika sätt att nå ut på ett inspirerande sätt genom skärmen och deras tips på vilka moment som upplevs som engagerande från ett studentperspektiv.

Effektivisera din onlineundervisning - nå ut genom skärmen med små medel (play.kth.se) .

Lärare berättar: Erfarenheter av hybridundervisning

Inspelningsdatum: 2021-11-03.

Språk: Svenska.

Webbinariet är uppdelat i två delar. Först introducerar gruppen för webbmöte, video och streaming (WVS) sitt uppdrag och hur hybridundervisning möjliggjorts i de olika salstyperna som finns på KTH.

Andra delen är en paneldiskussion av erfarenheterna av hybridundervisning från både lärare och WVS-gruppen. Diskussionen tar upp exempelvis tekniken som använts, hur undervisningen fungerat och hur examination fungerat.

Lärare berättar: Erfarenheter av hybridundervisning (play.kth.se) .

Lärare berättar: Undervisning med studenter på distans och i sal

Inspelningsdatum: 2020-10-21.

Språk: Svenska.

Hur är det egentligen att undervisa när studenterna finns med både i sal och online? Vad bör man tänka på och finns det några bra tips? Professor Carl-Mikael Zetterling behandlar dessa frågor när han presenterar sina erfarenheter från läsperiod 1.

Carl-Mikael går igenom vilken utrustning han använt och hur han kombinerat undervisning i sal och online. Exempelvis med inspelning och möjligheter till laborationer som kan utföras hemma.

Lärare berättar: Undervisning med studenter på distans och i sal (play.kth.se) .

Att tänka på vid undervisning på hel- eller deldistans

Inspelningsdatum: 2020-06-11.

Språk: Svenska.

Att undervisa på distans innebär utmaningar för den som inte är van. Förutsättningarna ändras för sociala interaktioner av alla slag, som hur man brukar fånga upp om studenter förstår och hänger med i undervisningen.

I detta webbinariet presenterar och diskuterar vi en del generella principer och ansatser för att främja olika delar av lärandeprocessen vid undervisning på hel- eller deldistans. Vi tar upp de som är relativt enkla att jobba med i sitt kursupplägg och vi visar hur de kan tillämpas med hjälpa av digitala verktyg.

Att tänka på vid undervisning på hel- eller deldistans (play.kth.se) .