Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tema: Aktivera dina studenter

Studenter är ofta mindre motiverade över Zoom än i klassrummet, men hur kan du som lärare öka motivationen och lärandet för dina distansstudenter? Här hittar du webbinarier om just att skapa engagemang över Zoom och aktivera dina studenter. Exempelvis med tid för sociala interaktioner och väl implementerad kognitiv psykologi.

Följande webbinarier finns på denna sida:

  • Skapa engagemang i dina föreläsningar på Zoom
  • Hur kan mina studenter bli aktiva medskapare istället för passiv publik?
  • Hur kan du implementera kognitiv psykologi för att främja studenternas lärande?
  • Digitala möten och aktivt studentdeltagande.

Skapa engagemang i dina föreläsningar på Zoom

Inspelningsdatum: 2021-12-08.

Språk: Svenska.

Gottfried ger tips för att skapa engagemang i distansföreläsningar. Invävt i det delar han sina egna erfarenheter från sin bakgrund i allt från litteraturvetare till erfarenheter från Berghs distansprogram till Handelshögskolan och KTH. Vi bjuds in till en copywriters värld och vikten av ett tydligt ramverk för att kunna skapa ett utrymme som studenterna känner sig bekväma inom. Ett utrymme där de vet vad de kan förvänta sig.

Skapa engagemang i dina föreläsningar på Zoom! (play.kth.se) .

Hur kan mina studenter bli aktiva medskapare istället för passiv publik?

Inspelningsdatum: 2021-10-20.

Språk: Svenska.

Presentationen går igenom olika sätt att aktivera studenter, både i Zoom och i Canvas. Exempelvis inleds presentationen med en enkel fråga, en "isbrytare", som används för att lägga grunden för delaktighet under mötet. Liknande upplägg fungerar även för att bestämma diskussionsklimatet tidigt i kursen.

Webbinariet tar även upp att småprat är viktigt även online och ger förslag på hur det ska främjas. Det diskuteras också hur du som lärare kan spara på krafterna genom att samarbeta och planera tillsammans med andra. För att få en överblick över uppgifter och en tidsuppskattning kan du använda en "Web Meeting Plan", ett stöddokument för planeringen. Planen gör det även lättare att fördela arbete och samarbeta med kollegor.

Hur kan mina studenter bli aktiva medskapare istället för passiv publik? (play.kth.se) .

Hur kan du implementera kognitiv psykologi för att främja studenternas lärande?

Inspelningsdatum: 2022-05-11.

Språk: Engelska.

Under webbinariet berättar Marcus om forskning från kognitiv psykologi och hur vi kan använda resultaten för att främja studenternas lärande. Vi lär oss mer om aspekterna av återkallningsövningar, vad det är och sätt att motivera ansträngande bearbetning för studenterna.

Webbinariet berör också "utspridd övning" (spaced practice) och föreslår hur du kan använda den. Detta inkluderar några inställningar i Canvas som du kan använda för att aktivera återkallning hos dina studenter vid rätt tidpunkt.

Hur kan du implementera kognitiv psykologi för att främja studenternas lärande? (engelska, play.kth.se) .

Digitala möten och aktivt studentdeltagande

Inspelningsdatum: 2021-04-28.

Språk: Engelska.

Hur lyckas du med Zoom-möten och aktivt lärande? Lär dig principerna och riktlinjerna för att skapa och underhålla digitala möten som präglas av aktivt lärande i hel- och deldistanskurser.

Presentationen bygger på en teoretisk ram för lärandeupplevelser och ger både tips och konkreta exempel.

Digitala möten och aktivt studentdeltagande (engelska, play.kth.se) .