Till innehåll på sidan

Nationell studentrekrytering

Gruppen Nationell utbildningskommunikation, som arbetar med nationell studentrekrytering, är en del av avdelningen Kommunikation och näringslivssamverkan (CBL) inom det Gemensamma verksamhetsstödet (GVS). Gruppen genomför en mängd aktiviteter riktade gentemot presumtiva nationella studenter till KTH:s grundutbildningar.

Målgruppen är främst behöriga gymnasieelever mellan 16-21 år som läser NV eller TE i hela Sverige. Målgruppsundersökningar har visat att KTH:s kännedom bland målgruppen är hög, en del väljer dock bort KTH på grund av den negativa bild de har av universitetet. Vi lägger därför stor vikt på det personliga mötet och attitydförändring. Detta gör vi främst genom studentambassadörer som rekryteras och utbildas i syfte att förmedla KTH:s budskap och personlighet. Målgruppen ska få en mer personlig bild av KTH och människorna som pluggar här. Målet är att förmedla en känsla av öppenhet och gemenskap, KTH ska framstå som ett universitet där man kan trivas, samtidigt som man får en bra utbildning med utmärkta jobb- och framtidsmöjligheter. Vi använder oss av studentambassadörer i så gott som alla projekt. Vi använder också befintliga relationer för att bygga nya, exempelvis genom studenter, alumner och gymnasieskolor.

Vid frågor, vänligen kontakta oss via: ​​​​​​​studentrekrytering@kth.se ​​​​​​​

Aktiviteter vt 2020-vt 2021

Hela året: CRM-verktyg

Syfte: Att få information om den presumtiva studentens beslutsresa från att vara intresserad av KTH till att söka KTH och registrera sig som student. Möjligheter att skicka ut målgruppsanpassad information för att hålla uppe intresset av KTH under hela beslutsresan.

Hela året: Enkäter och utvärderingar

Syfte: Att regelbundet genomföra undersökningar och utvärderingar för att veta att våra satsningar är rätt prioriterade samt anpassade till målgruppens bild av KTH och tekniska utbildningar.

Hela året: Nätverket för nationell utbildningskommunikation

Syfte: Att skapa en samsyn kring mål, strategier och arbetssätt för den studentrekryterande nationella utbildningskommunikationen. Medlemmar i nätverket är de kommunikatörer som jobbar inom området på respektive skola samt på CBL.

Hela året: Flowbox

Syfte: Att inspirera målgruppen med bilder från sociala medier som publiceras på utbildningswebben.

Jan – apr: Gymnasiebesök

Syfte: Att öka kunskapen om KTH:s erbjudande, förbättra attityder till KTH, KTH-studenter och en framtid som ingenjör.

Inställt 2020: Mar: Öppet hus

Syfte: Att bekräfta målgruppens intresse för KTH, erbjuda stödjande kommunikation som ger ett kvitto på att KTH är rätt val. Ge stöd i processen att välja rätt KTH-utbildning.

Mars 2020 ställdes öppet hus in på grund av covid-19.

Apr – okt: Utbildningskatalogen

Syfte: Att skapa kunskap om KTH:s utbud hos målgruppen nationellt. Inspirera till en framtid som ingenjör, skapa positiva bilder av livet som KTH-student. Skickas per post till alla elever i årskurs tre på gymnasiet i november. 

Apr – jul: Ny på KTH samt tryckt välkomstbroschyr, inför HT

Syfte: Att ge den information nyantagna studenter behöver inför terminsstart, och för att tacka ja till sin utbildningsplats. Stödjande kommunikation i syfte att få fler antagna i första omgången att tacka ja.

Maj – nov: Uppdatering och utveckling av utbildningsinformation på webben

Syfte: Att säkerställa uppdaterad och korrekt sakinformation på både översiktlig och detaljerad nivå.

Maj – nov: Uppdatering av Jämförelseverktyg/Filtreringsverktyg

Syfte: Att uppdatera utbildningsinformation kopplat till Jämförelseverktyg/Filtreringsverktyg för att den presumtiva studenten ska få en bättre förståelse av utbildningarnas innehåll och kunna jämföra olika utbildningar med varandra.

Maj – jun: Rekrytering av nya studentambassadörer

Syfte: Att komplettera gruppen studentambassadörer utifrån behov med målsättning att få en god spridning över KTH:s utbildningar, skolor och campus.

Aug – sep: Rekrytering av nya digitala studentambassadörer

Syfte: Att komplettera gruppen studentbloggare, youtuber, instagrammare och poddare utifrån behov.

Inställt 2020 och vår 2021: Sep – apr: Campusbesök på KTH Campus

Syfte: Att öka kunskapen om KTH:s erbjudande, förbättra attityder till KTH, KTH-studenter och en framtid som ingenjör.

Under 2020 och vår 2021 ställs campusbesök tillfälligt in på grund av covid-19.

Okt – Dec: Ny på KTH samt tryckt välkomstbroschyr, inför VT

Syfte: Att ge den information nyantagna studenter behöver inför terminsstart, och för att tacka ja till sin utbildningsplats. Stödjande kommunikation i syfte att få fler antagna i första omgången att tacka ja.

Nov: Giants - Rekrytering av tjejer till utbildningar med mindre än 30% kvinnliga studerande

Syfte: Att öka andelen tjejer på utbildningar med mindre än 30% kvinnliga studerande och på detta sätt i förlängningen öka andelen kvinnor på KTH, i enlighet med utvecklingsplanen.

Under 2020 blir det inget Giants-event på grund av covid-19.

Nov: Utbildningsmässor - digitalt

Syfte: Att skapa bra möten med målgruppen och inspirera dem till en framtid på KTH och som ingenjör. Hösten 2020 sker utbildningsmässor digitalt.

Dec – apr: Inspirationsbesök - tillfälligt inställda

Syfte: Att ge elever som är intresserade av KTH möjlighet att uppleva campusmiljön, träffa studenter och ställa frågor om hur det är att plugga på KTH.

Jan – apr: Gymnasiebesök - digitalt

Syfte: Att öka kunskapen om KTH:s erbjudande, förbättra attityder till KTH, KTH-studenter och en framtid som ingenjör.

Våren 2021 sker alla gymnasiebesök digitalt.

Mar: Öppet hus - digitalt

Syfte: Att bekräfta målgruppens intresse för KTH, erbjuda stödjande kommunikation som ger ett kvitto på att KTH är rätt val. Ge stöd i processen att välja rätt KTH-utbildning.

Våren 2021 sker Öppet hus digitalt.

Apr – okt: Utbildningskatalogen

Syfte: Att uppmärksamma KTH:s utbud hos målgruppen nationellt. Inspirera till en framtid som ingenjör, skapa positiva bilder av livet som KTH-student. Skickas per post till alla elever i årskurs tre på gymnasiet i november. 

Apr – jul: Ny på KTH samt tryckt välkomstbroschyr

Syfte: Att ge den information nyantagna studenter behöver inför terminsstart, och för att tacka ja till sin utbildningsplats. Stödjande kommunikation i syfte att få fler antagna i första omgången att tacka ja.

Maj – nov: Uppdatering och utveckling av utbildningsinformation på webben

Syfte: Att säkerställa uppdaterad och korrekt sakinformation på både översiktlig och detaljerad nivå.

Maj – Nov: Uppdatering av Jämförelseverktyg/Filtreringsverktyg

Syfte: Att uppdatera utbildningsinformation kopplat till Jämförelseverktyg/Filtreringsverktyg för att den presumtiva studenten ska få en bättre förståelse av utbildningarnas innehåll och kunna jämföra olika utbildningar med varandra.

Maj – jun: Rekrytering av nya studentambassadörer

Syfte: Att komplettera gruppen studentambassadörer utifrån behov med målsättning att få en god spridning över KTH:s utbildningar, skolor och campus.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:studentrekrytering@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-23