Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hur kan mina studenter bli aktiva medskapare istället för passiv publik?

Dokumentation från Lunch ‘n’ Learn 20 oktober 2021

Publicerad 2021-10-26

Canvas, Zoom och Mentimeter kan alla utgöra medel för en mer interaktiv lärandemiljö. Teamet av pedagogiska utvecklare hos förvaltningsobjekt E-lärande guidar genom några av aspekterna. Här är dokumentationen (video och länkar) från Lunch 'n' Learn-webbinariet om hur vi kan låta studenterna bli aktiva medskapare. 

Om webbinariet 

Oavsett om studenterna är på plats tillsammans med läraren i sal, eller befinner sig på andra platser, så finns behovet av att interagera med varandra och med materialet. Under webbinariet får vi ta del av sätt att jobba med "isbrytare", delade dokument, diskussioner och aktiviteter i Canvas, social närvaro i Zoom, Mentimeter och hur vi kan planera våra aktiviteter med en mötesplan. Webbinariet avslutades med en öppen diskussion (som inte är inspelad).

Börja tidigt med inslag som kräver aktivitet

Presentationen inleddes med en "isbrytare" där deltagarna fick svara på frågan “Vad undervisar du i?” i verktyget Mentimeter, via den egna telefonen. Svaren dök upp på en gemensam yta i mötesrutan i Zoom, och skapade på så vis en bild av vilka deltagare som var på plats. Upplägget ger ett effektivt sätt att tidigt i kursen eller under mötet lägga grunden för delaktighet och för diskussionsklimatet.

Småpratet viktigt även online

Vid möten och träffar med studenter (vid till exempel föreläsning eller seminarium) är det klokt att ge utrymme för samtal 15 minuter innan mötets start och 15 minuter efter mötets slut. Det kan till exempel göras genom att öppna mötesrummet/salen lite innan utsatt tid, och stänga det lite efter. Det här är något som kan kräva lite tid att vänja sig vid, både som lärare och student, men kan ge tillbaka mycket när det kommer till interaktion och delaktighet. I Zoom kan du justera inställningarna för mötesrummet så att det går att kliva in i mötet utan mötesvärdens närvarande.

Deltagarna fick även testa att svara på en undersökning (Poll) i Zoom, och se hur en diskussion i Canvas kan struktureras. 

Spara på krafterna- samarbeta och planera tillsammans

När du planerar för nya aktiviteter och upplägg för en kurs kan du behöva lägga ner en del tid. För att få en överblick över uppgifter och en tidsuppskattning så använd gärna en "Web Meeting Plan". Det är ett dokument som kan fungera som ett stöd för planeringen. Planen gör det även lättare att fördela arbete och samarbeta med kollegor.
 
Under diskussionen kom en fråga upp om indelning för breakoutrum. Deltagarna diskuterade fram rådet att vara tydlig med vad som förväntas av studenterna innan träffen, så att de vet att det kommer ett interaktivt inslag under träffen och att alla förväntas aktivt delta. Det är även bra att ha kort breakout-sessioner så inte studenterna försvinner. Det gäller att vänja in studenterna i detta upplägg, så att de vet att det här är återkommande inslag i kursen. 

Andra kommentarer i diskussionen var att inte vara rädd för att ha en dialog med studenterna. Fråga dem gärna vad de tycker om inslagen i kursen. Samla gärna in åsikter och kommentarer direkt i anslutning till mötet.

Innehållsförteckning för videon 

Här är en länklista som fungerar som en innehållsförteckning. Klicka på länken till den del som du vill titta på. När du kommit till KTH Play så klickar du på playknappen så startar videon på rätt ställe. Samtliga länkar leder till KTH Play. 

00:35 Inledande "isbrytare"

03:34 Agenda

04:05 Hur vi skapar en flippad aktivitet med delat dokument i Canvas

06:30 Så kan vi använda diskussioner och gruppdiskussioner för att öka studentinteraktionen

13:06 Så kan vi främja den sociala närvaron med hjälp av Zoom

20:38 Så kan vi använda Mentimeter för att engagera våra studenter

20:42 Web Meeting Plan för att förbereda möten

Presentatörer 

Oliver Andersson (Forskningsingenjör/Pedagogisk utvecklare, Digitalt lärande, ITM, KTH) 

Tove Kvarnmalm Kjellberg (Forskningsingenjör/Pedagogisk utvecklare, Digitalt lärande, ITM, KTH) 

Se videoinspelning med transkription i KTH Play

Du kan klicka någonstans i texten under videon, så kommer spelaren gå till det avsnittet. Du kan också ladda ned transkriptionen som textfil inne i KTH Play, om du använder Firefox eller Safari. Om du vill slippa se transkriptionen kan du antingen välja helbildsskärm, eller se avsnittet i KTH Play  där du kan välja att gömma transkriptionen genom att klicka på "Hide transcript".