Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hur studerar studenter videomaterial i undervisningen?

Dokumentation från Lunch 'n' Learn 5 oktober 2022

Publicerad 2022-10-17

Använder studenter undervisningsvideo så som vi tänker oss, eller gör de på andra sätt och i så fall hur? Vilken betydelse har video för inkludering? Vad innebär det att studenterna idag studerar video, istället för att titta på video? Dessa frågor, och mycket mer, diskuterades på Lunch 'n' Learn när en studie om studenternas upplevelser av video presenterades.

Presentation av studie och efterföljande frågestund och erfarenhetsutbyte

Presentatörer

Kamilla Andersson, mediepedagog, Digitalt lärande, ITM, KTH.

Baharak Ronquist Djajarmizadeh, kursdesigner Digitalt lärande, ITM, KTH.

Linda Barman, forskare och teamledare, Lärande i STEM, ITM, KTH.

Moderator: Adèle Edling Rahmat, pedagogisk utvecklare, Digitalt lärande, ITM, KTH.

Vill du veta mer om studien? Kontakta lbarman@kth.se .

Kamilla Andersson.
Kamilla Andersson, mediepedagog, berättar om hur studenter "studerar" video.

Video kan framställas i olika format; alltifrån inspelade föreläsningar, livesändningar, enklare mobilfilmer till studioproduktioner. Video är idag ett välbekant inslag i undervisningen för de flesta lärare och studenter. Men vad vet vi lärare om hur studenter upplever videomaterial som del av undervisningen? Hur bearbetar studenterna video i sin egen lärprocess?

I detta Lunch 'n' Learn presenterades resultatet från den studie som undersökt studenternas syn på video i undervisningen. Efter presentationen gavs plats för frågor och erfarenhetsutbyte.

Bland annat diskuterades

  • hur studenter ser på liveföreläsningar i Zoom vs inspelad video
  • på vilket sätt video gynnar inkludering och studenters olika behov
  • hur video kan skapa stress, både för den som ska producera (läraren) och för mottagare (studenten)
  • hur video upplevs av många som ett bra komplement, men den behöver finnas i ett tydligt definierat sammanhang
  • vikten av en genomtänkt kursdesign.

Som vanligt kunde deltagarna ställa frågor i chatten. Här är ett urval av de frågor som kom upp och som sedan lyftes till diskussion:

  • "Finns det några tankar på hur stora delar av en kurs/kursmaterial som kan vara/bör vara i videoform?".
  • "Hur kan man tänka och bemöta farhågor kring lärarrollen, behövs jag inte mer nu...då video kan ersätta mycket. Dvs den rädslan".
  • "Har ni någon idé vad man kan göra i videoformatet för att få igång studenterna att studera på ett bra sätt?".
  • "Hur gjordes urvalet av studenterna som var med i studien?".

Innehållsförteckning för videon 

Nedan länklista fungerar som videons innehållsförteckning. Klicka på länken till den del som du vill titta på, så kommer du till KTH Play. Där ska du klicka på startknappen så startar du videon på rätt ställe.

00:00 Presentation av dagens ämne och presentatörer

02:01 Så gick den praktiknära forskningen till

03:30 Video kräver sin egna studieteknik. Hur gör studenterna?

10:07 Exempel på hur studenter antecknar

11:32 Olika behov och video som tillgänglig resurs

16:35 Information och kursdesign kring din video

20:50 Tips till lärare. Vad kan vi lära oss av studenterna?

24:25 Tre reflektionsfrågor kring video som lärresurs

Ta del av videoinspelning med transkription i KTH Play

Du kan klicka någonstans i texten under videon, så kommer spelaren gå till det avsnittet. Du kan också ladda ned transkriptionen som textfil inne i KTH Play, om du använder Firefox eller Safari. Om du vill slippa se transkriptionen kan du antingen välja helbildsskärm, eller se avsnittet i KTH Play där du kan välja att gömma transkriptionen genom att klicka på "Hide transcript".