Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Smidigare bedömning av salstentor med hjälp av "KTH Import Exams"

Publicerad 2021-10-15

Snart kommer det vara möjligt att bedöma salstentor i Canvas och SpeedGrader med hjälp av "KTH Import Exams". Under tentaperiod 1 kommer SCI och ITM-skolan kunna bedöma i Canvas och under tentaperiod 2 blir det möjligt för fler skolor.

Hur underlättar "KTH Import Exams" bedömningsarbetet för mig som lärare?

Funktionen gör det möjligt att läsa in tentorna till en Canvasuppgift som sedan kan bedömas i SpeedGrader. "KTH Import Exams" har utvecklats för att lärare ska slippa hantering av stora mängder papper vid tentamen och istället hantera resultat och bedömning digitalt. Med funktionen synkas resultatet direkt till Ladok istället för att du manuellt ska skriva in det. Digital bedömning gör det enklare för studenter att få tillgång till bedömningen.

När släpps "KTH Import Exams" för alla?

"KTH Import Exams" erbjuds till en början två skolor, vilket är ett led i att kvalitetssäkra funktionen och få möjlighet att genomföra förbättringar innan funktionen erbjuds alla. I tentaperiod 2 kommer alla skolor kunna använda funktionen.

Mer information om kommer. Om du redan nu har frågor går det bra att kontakta it-support@kth.se , märk ditt mail: Skanna campustentor till Canvas.

Läs mer om bedömning och "KTH Import Exams" i Canvas