Till innehåll på sidan

Utbildningsportföljen

KTH har en styrgrupp för IT-delportfölj utbildning, vars område benämns utbildningsportföljen (UP). Portföljen är en tvärfunktionell beslutsgrupp som består av en styrgrupp som ansvarar för att samordna de satsningar som görs inom området för e-lärande och studieadministration.

Utbildningsportföljen

Lämna förbättringsförslag

Om du har förslag på projekt, förändringar eller IT-stöd som du tycker KTH bör beakta kan du förmedla dessa direkt till styrgruppen för utbildningsportföljen genom att fylla i en idébeskrivning i detta kontaktformulär . Inkomna idéer tas upp på nästkommande styrgruppsmöte.

Kontakt

En av tre IT-delportföljer på KTH

Utbildningsportföljen koordinerar och ansvarar för digitaliseringssatsningar och förvaltning av grundutbildningens IT-stöd på KTH. Utbildningsportföljen är en del av den portföljstyrning som håller på att utvecklas på KTH (se rutan längst ned på sidan).

Vision

 • Utbildningsportföljen ger lärare och administratörer förutsättningarna för att skapa programutbildning i världsklass.
 • Portföljen erbjuder lärare ett arbetssätt som är effektivt, pedagogiskt och rättssäkert.
 • Portföljen uppfattas som en helhet och utvecklas ständigt för att automatisera arbetet och erbjuda nya kvalitetshöjande möjligheter för utbildningen.

Organisation

Enligt beslut i maj 2022 av universitetsdirektören (V-2021-0842 2.11) har portföljens styrgrupp en utökad sammansättning med fler verksamhetsrepresentanter.

Styrgruppen för IT-delportfölj utbildning

Utbildningsportföljens styrgrupp ansvarar för att samordna de satsningar som görs inom området för e-lärande och studieadministration. Styrgruppen träffas månadsvis.

Styrgruppsordförande gästar Fikapodden

Mer om utbildningsportföljen (tidigare kallad utbildningsplattformen) kan du ta del av genom att lyssna/se på Fikapoddens avsnitt 32 där styrgruppsordförande talar om strategisk styrning via IT-portföljer vid KTH : Om utbildningsplattformen i Fikapodden .

Styrgruppsordf. och verksamhetsrepresentanter

 • Joakim Lilliesköld, EECS, styrgruppsordf.
 • Vicerektor för utbildning, Leif Kari
 • Vicerektor för digitalisering, Jan Gulliksen
 • Studeranderepresentant THS, Filip Axelsson
 • Avdelningschef GVS/EDO, Katarina Jonsson Berglund
 • Prefekt ITM/Lärande, Arnold Pears
 • Avdelningschef GVS/IT-avdelningen, Hans Wolfarth 
 • Utbildningsadministrativt ansvarig (UA) vid EECS, Marianne Lundin
 • Grundutbildningsansvarig (GA) vid ABE, Eva Leidholm Johnson
 • Forskarutbildningsansvarig (FA) vid CBH, Christina Divne
 • Studierektor SCI, Katarina Gustavsson
 • Forskningsrepresentant digitalt lärande, Stefan Stenbom
 • Projektkontoret vid IT-avdelningen, Kristian Fäldt

Adjungerad

 • Bo Sundin – (IT) objektsägare IT för e-lärande och StudAdm

Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG)

Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG)  är en tillfällig krisorganisation som bildades med anledning av coronapandemin i syftet att kraftsamla resurser för att stödja omställningen till digital utbildning. Den första uppdragsperioden varade från 2020-03-19 till och med 2021-06-30. AG kan vid behov återinrättas om kris uppstår igen.

Det tvärfunktionella arbetssätt som initierades av AG under coronakrisperioden fortsätter med utbildningsplattformens projektkontor. Projektkontorets sammansättning motsvarar AG:s ledningsgrupp. 

Utbildningsportföljens team och projekt

I utbildningsportföljen, som leds av Kristian Fäldt, ingår följande team och projekt:

 • E-lärande  förvaltningsobjekt (IT på GVS + digitalt lärande på ITM) 

 • Studieadministration (StudAdm) förvaltningsobjekt (IT + EDO på GVS)

 • Examination utvecklingsprojekt

 • Audio/video (AV) synkroniseringsteam (IT på GVS + digitalt lärande på ITM) 

 • Utbildningsadministration (UtbAdm) synkroniseringsteam (EDO)

 • Kommunikation KTH-studenter synkroniseringsteam(EDO)

Pågående projekt och satsningar 

Utveckling drivs för närvarande inom tre områden som kommer resultera i en serie utvecklingsprojekt. Dessa tre områden är:

 • digital examination
 • digital kursproduktion
 • kursinformation

Webbresurser för systemstöd

Hitta information och guider för några av de digital verktyg som KTH:s administrativa och undervisande medarbetare använder i utbildningsverksamheten på Systemstöd för utbildning på KTH .

KTH:s IT-portföljer

KTH har en IT-portföljgrupp som utgörs tre delportföljer: utbildning, forskning och administration. I respektive portfölj ingår förvaltningsobjekt, systemägare och projekt.

Syfte med IT-portföljerna

Syftet med portföljstyrningen är att överbrygga stuprörsutveckling och utgå ifrån verksamhetsprocesser istället för avdelningsprocesser. 

Organisation och arbetssätt

 • STRATEGI - Portföljstyrgrupp
  • Kerstin Jacobsson - Universitetsdirektör
  • Joakim Lilliesköld - styrgruppsordf. utbildningsplattformen
  • Annika Stensson Trigell - styrgruppsordf. forskningsplattformen
  • Hans Wohlfarth - styrgruppsordf. administrativ plattform
  • Jan Gulliksen - adjungerad.
 • STYRNING - styrgrupper för delportföljerna:
  • Utbildning
  • Forskning
  • Administration
 • LEDNING - Förvaltningsgrupper och projekt i respektive delportfölj.
 • GENOMFÖRANDE - Olika team utför det operativa arbetet.
  • Referensgrupper och nätverk

Läs mer

Intervju med Hans Wohlfarth: Ny modell ska sätta fart på IT-utvecklingen (2022-01-18)

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-01