Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursrumsmall i Canvas sparar tid och underlättar för studenterna

Bra för att veta om för dig som lärare!

Publicerad 2021-02-03

Under VT 2022 kommer en kursrumsmall att implementeras i alla kursrum i Canvas med syfte att ge en mer enhetlig utformning. Detta underlättar för både studenter och lärare då flera kurser får liknande struktur, exempelvis genom att kursernas Startsida ser liknande ut. Studenterna kommer att känna igen strukturen och slipper lära sig att navigera på nytt när en ny kurs startar. Kursinnehållet fyller du själv på efter just din kurs behov, precis som vanligt. Du kan redan nu hämta mallen via Canvas Commons.

Hur aktiveras mallen?

Alla nya kursrum som skapas med start VT 2022 kommer inte vara helt tomma utan innehålla mallen. Kursens Startsida/Home byts ut och allt befintligt innehåll finns kvar. Detta sker automatiskt och du behöver inte göra något.

Så kan du redan nu använda mallen på existerande/befintligt kursrum

Om du redan har en kurs i Canvas men ändå vill använda kursrumsmallen finns den att ladda ned eller importera via Canvas Commons. Om du väljer att importera kursrumsmallen från Commons redan nu kommer kursrumsmallens Anslag/Announcements hamna på kursens Startsida/Home. Kursrumsmallens startsida och instruktioner med den rekommenderade strukturen hamnar under Sidor/Pages och skriver inte över startsidan som redan valts i kursen.

Gör så här för att importera/ladda ner kursrumsmallen från Commons: 

1. Klicka på Commons som du hittar till vänster i menyn i Canvas.

Skärmdump Canvas Översikt

2. I Sökfältet skriver du "KTH Template" och då visas kursrumsmallen. Klicka på den.

Skärmdump på söka fram mall

3. Till höger finns en blå knapp, "Importera/ladda ned" ("Import/Download"), klicka på den och välj vilken/vilka kurser som kursrumsmallen ska laddas ned till.

Skärmdump importera och ladda ned

4. I kursen som du valde att importera kursrumsmallen till ser du att ett nytt anslag placerats på startsidan. Anslaget följer med från kursrumsmallen. Du kan redigera anslaget och skriva någon för kursen relevant information eller ta bort anslaget genom att klicka på det och redigera texten.

Skärmdump redigera announcement

5. I den/de kurser du har valt att importera kursrumsmallen finns nu innehållet under kursens Sidor. Klicka på "Visa alla sidor" och klicka på sidan som heter "Welcome" för att komma åt kursrumsmallens struktur.  

Frågor?

Vill du lämna återkoppling på kursrumsmallen? Har du frågor och behöver support? Kontakta oss genom att skicka ett mejl till e-learning@kth.se  och märk mailet "Återkoppling kursrumsmall". Vi uppdaterar kursrumsmallen en gång per termin. Vi rekommenderar att du laddar ner mallen på nytt en gång per termin för att få eventuella uppdatering som gjorts.