Till innehåll på sidan

Rekommenderade kommunikationsvägar i Canvas

Publicerad 2021-04-13

För att underlätta informationsspridning till studenter rekommenderar E-lärande att Canvasverktygen "Anslag" (Announcements) och "Inkorg" (Inbox) används, speciellt vid envägskommunikation.

Använd anslag i första hand, inkorg vid förväntan av personliga frågor och Canvas hellre än mejllistor. Läs mer i guiden Rekommenderade kommunikationsvägar i Canvas .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-13