Till innehåll på sidan

Tre nyheter i Canvas fr.o.m. 20 mars 2021

Publicerad 2021-03-16

Från och med den 20/3 2021 kommer studenter att kunna lämna in dokument via sin webbkamera, lärare kommer kunna skapa New Quizzes via moduler och inlämningar kan skickas tillbaka för komplettering.

Canvas uppdateras med några nya funktioner den 20/3 2021. Dessa funktioner är:

 • Uppgifter: Inlämningar via webbkamera
 • Moduler: Fullt stöd till New Quizzes
 • SpeedGrader: Tilldela en uppgift igen, för komplettering

Uppgifter: Inlämningar via webbkamera

Studenterna kan välja att använda webbkamera för att ladda upp filer när de lämnar in en uppgift med inlämningstyp "filuppladdningar". Knappen heter "Använd webbkameran".

Skärmbild inlämning av uppgift. Använd webbkamera är markerat

Viktigt att tänka på:

 • Denna funktion fungerar bara i den gamla inlämningsvyn, som visas i bilden. Om du som lärare har aktiverat funktionsalternativet "Uppgiftsförbättringar - student" måste du avaktivera det för att denna funktionen ska kunna användas.
 • Filtypen som sparas kan variera för olika operativsystem (oftast jpg eller png). Testa denna funktion med dina studenter innan du begränsar vilka filtyper som kan lämnas in.

Moduler: Fullt stöd till New Quizzes

Canvas nyare quiz-motor New Quizzes har tidigare skilt sig från den gamla quiz-motorn Classic Quizzes när de är tillagda i moduler. När dessa förändringar träder i kraft kommer de båda stödjas helt av moduler.

De specifika förändringarna är:

 • Klickar du som lärare på en New quiz som är inlagd i en modul öppnar du uppgiftsinställningarna för quizzet istället för att komma till quiz-motorn. För att komma till quiz-motorn måste du spara inställningarna först (som när du skapade den).
 • Väljer du "Skapa quiz" i en modul får du välja vilken quiz-motor du vill använda, istället för att det automatiskt skapas ett Classic quiz.
  Skärmbild lägga till quiz i modul. Val av quiz-motor är markerat.

SpeedGrader: Tilldela en uppgift igen, för komplettering

I SpeedGrader kan lärare nu skicka tillbaka uppgifter till studenter och be dem göra om/komplettera sin inlämning. Detta gör du i SpeedGrader genom att klicka på knappen "Omtilldela uppgiften" under kommentarsfältet.

Skärmdump Speedgrader kommentarsfält med en lärarkommentar. Knappen "Omtilldela uppgiften" markerad

För att detta ska vara ett alternativ måste dessa krav vara uppfyllda:

 • Uppgiften måste ha ett förfallodatum. Att skicka tillbaka uppgiften förändrar inte originalförfallodatumet.
 • Läraren måste skriva en kommentar i Speedgrader, för att förklara varför inlämningen behöver kompletteras.
 • Studenten måste ha inlämningsförsök kvar på uppgiften. Det betyder att denna funktion bara fungerar på en inlämning med två eller fler inlämningsförsök. Du som lärare kan redigera uppgiften och utöka antalet inlämningsförsök även efter de lämnat in uppgiften, dock bara för alla studenter samtidigt.
 • Uppgiften måste ha inlämningstyp "Online" och satt till textinmatning, webbplatslänk eller filuppladdningar, men inte mediauppladdning.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-16