Till innehåll på sidan

Skapa studieplan - handledare

Det är du som huvudhandledare som tar första steget i skapandet av en ny studieplan för doktoranden.

Observera: biträdande handledare ska inte skapa första studieplanen, eftersom den som gör detta automatiskt läggs in som huvudhandledare i planen.

1) Logga in i ISP-systemet

2) Klicka på Studieplaner i vänstermenyn

3) Klicka på Skapa studieplan för att skapa en ny studieplan

Du kan söka på personnummer, för- eller efternamn.

4) Klicka på Sök för att få upp doktoranden/doktoranderna

5) Klicka på Välj för den doktorand du vill skapa studieplanen för

6) Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka på Skapa studieplan för att skapa en ny studieplan

Nu är studieplanen skapad och öppnas framför dig. Från och med nu är studieplanen tillgänglig för dig som huvudhandledare och din doktorand att redigera. Doktoranden informeras genom ett automatiskt e-postmeddelande att studieplanen är skapad och tillgänglig. Som huvudhandledare behöver du inte göra någonting ytterligare för att din doktorand ska få åtkomst till studieplanen.

7) Klicka på Redigera för att granska och fylla i information på respektive meny.

8)Klicka på Spara längst ner i sektionen när du är klar med redigeringen.

Alla sektioner (grunduppgifter, takt och finansiering etc.) har en egen Spara-knapp – du behöver alltså bara spara där du har redigerat något.

Studieplanen befinner sig nu i status Skapad och är tillgänglig för både huvudhandledare och doktorand att redigera fram till att doktoranden trycker på Godkänn-knappen, och studieplanen går in i godkännandeprocessen.

Observera att doktoranden gör det första godkännandet efter skapande av studieplanen.

Huvudhandledare skickar därefter studieplanen vidare till programansvarig/studierektor för godkännande.

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-03