Till innehåll på sidan

Sista dag att sätta läsårsplan för läsåret VT23/HT23 i status "Villkorligt godkänd" i Kopps (program med vårstart)

Status på läsårsplanen ändras automatiskt från "Villkorligt godkänd" till "Godkänd" när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänd”. 

Tid: On 2022-06-15 - 23.59

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-15