Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ladokträff, utmaningar vid terminsstart

Ladokträff om problem och funderingar gällande Ladok, som uppstod i samband med studenternas terminsstart

Tid: To 2022-10-06 kl 10.00 - 12.00

Plats: Träffen sker ändast på Zoom

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68739588739

Språk: Svenska

Medverkande: Ladoksupporten

Kontakt:

Ladoksupporten Ladoksupporten ladok@kth.se

Exportera till kalender

Denna Ladokträff riktar sig till användare som arbetar i Ladok med kursantagning, registrering och annat som har med terminsstart att göra gällande våra utbildningar på för förutbildnings- grund- och avancerad nivå.

Ladoksupporten kommer bland annat att gå igenom vad man ska tänka på vid omregistrering/tillfällesbyte både på program och kurs samt tillgängliggörande av tillfällesstruktur. Det kommer också att finnas utrymme att ställa frågor och dela med sig av sina erfarenheter under träffen. Även representanter från E-lärande och Antagningen kommer att närvara.

Under träffen kommer vi att ta upp exempel samt användarfrågor. Det är därför bra om vi får in era frågor i förväg. Skicka in era frågor senast den 29 september till ladok@kth.se och skriv ”Frågor till Ladokträff om utmaningar vid terminsstart” i ämnesraden.

Träffen hålls onsdag 6 oktober 10:00-12:00 och sker endast på Zoom och ingen föranmälan krävs.

Information från tidigare Ladokträffar finns på Ladoks sidor på intranätet , Ladokträffar