Till innehåll på sidan

Kvartal 4 2022 (Q4)

De som är högst prioriterade är märkta med (prio) här nedan.

OBS! Information om att Konsortiet levererar betyder att man levererar funktionaliteten och inte att den automatiskt börjar tillämpas vid KTH.

Kvartal 4 2022 (Q4)

 • E-legitimation - inloggning för studenter. Vissa avtalsfrågor kvarstår, planerad lev. i Q1-2023
 • Studieavgiftshantering (prio) - förbättrad hantering, leverans Q4 2022
 • Återläsning till antagningssystemet NyA (prio), klart i Ladok i Q4, anpassning på NyA-sidan kan fortgå 2023.
 • Digital examen (prio) - planerad leverans Q2 2023
 • Utbildningsplanering (prio) - fortsatt arbete med mållärosäten 2 (Stockholms universistet) leverans Q1 2023
 • Förbättrad leveransprocess (prio) av funktionalitet, internt för Ladokkonsortiet. Leverans Q4 2022
 • Förbättrat gränssnitt för "grunddata" (prio), leverans Q4 2022
 • ISP för forskarutbildning (prio) - leverans Q4 2023
 • Designsystem - pågår fortsättningsvis, leverans Q4 2022
 • Integrationer - forsatta förbättringar
 • Ladok Analys - förstudie Q4 2022
 • Aktivitetstillfällen - nytt mål, men behöver först analysera behoven ytterligare
 • Tillgodoräknanden - fortsatt arbete, behöver analyseras vidare innan fortsatt utveckling
 • Ändringslogg - Förbättringar att i gränssnittet i Ladok se fler ändringsloggar/historik. Arbetet påbörjat, planerad leverans Q1 2023.
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-27