Hantera stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning

Mångfald är viktigt för KTH och KTH välkomnar alla studenter som har förutsättningar att klara av utbildningen. Den som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på KTH på samma villkor som andra studenter. Nedan beskrivs arbetsordning för hanteringen av stöden och varför stöden generellt kan erhållas.

Alla studenter som börjar på KTH har antagits utifrån samma bedömning. Kraven på studenternas prestationer under utbildningen är alltid desamma. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är diskriminering och definieras i diskrimineringslagen.

Lathund för examinatorer (inklusive bilagor)

Lathunden är framtagen som ett stöd till Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning (se länk nedan). I lathunden och dess bilagor beskrivs de vanligaste förekommande kompensatoriska stöden för studenter med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning på KTH. Vidare beskrivs också arbetsordning för hanteringen av stöden och varför stöden generellt kan erhållas.

Lathund (20190521) (pdf 206 kB)

Quick Reference Guide for Examiners (20190627).pdf (pdf 206 kB)

Generell rutin, bilaga 1 (20190521) (pdf 51 kB)

General procedure Annex 1 (20190627).pdf (pdf 55 kB)

Matris, bilaga 2 (20190521) (pdf 113 kB)

Matris Annex 2 (20190627).pdf (pdf 208 kB)

Processmodell Handlägga stöd till studenter med funktionsnedsättning

Hantera stöd till studenter med funktionsnedsättning (2019-05-28) (pdf 83 kB)

Följ aktivitetsrutorna i processmodellen för att se arbetsflödet. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till en aktivitetsbeskrivningen i pdf-filen nedan.

Aktivitetsbeskrivningar 1-9 (2019-06-03) (pdf 489 kB)

Beslutsmall

Begäran om anpassad examinationsform i kurs (20200206) (docx 63 kB)

Kontaktuppgifter

funka@kth.se  (handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning)

tentafunka@kth.se  (tentamensadministratörer av stöd till studenter med funktionsnedsättning)

Studentinformation

Styrdokument

Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning (KTHs styrdokument)

Guideline for supportive measures in the examination of students with disabilities (pdf 167 kB)

Processledning

Processägare

Yvonne Bång Wahlbäck, chef GVS/EDO/AFS

Processledare

Lena Salomonson, gruppchef GVS/EDO/AFS