Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Aktivitetsbeskrivningar

Här finns aktivitetsbeskrivningar för process Hantera skriftlig salsexamination för tentander med kompensatoriskt stöd

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-07
1 Lägga grundplan för tentaperiod
2 Planera för kompensatoriskt stöd på kurs
3 Begära funkastöd för annan examination
4 Anmäla till salsexamination
5 Anmälan om p-stöd och hjälpmedel
6 Bevilja eller avslå stöd för individ
7 Informera Tentafunka inför planering
8 Planera för genomförande
9 Ladda upp tentalydelse i KTH box
10 Informera om salsplacering
11 Genomföra tentamen