Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Validera reell kompetens för tillgodoräknande

Processen och aktiviteterna nedan beskriver hantering av ett ärende om validering av reell kompetens för tillgodoräknande från att ansökan om validering inkommer till att ärendet avslutas genom beslut om bifall alternativt avslag.

Processmodell

Validera reell kompetens för tillgodoräknande version 2.1 211221 (pdf 25 kB)

Följ aktivitetsrutorna i processmodellen. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till en aktivitetsbeskrivning nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Validand önskar validera sin reella kompetens för tillgodoräknande

1 Ansöka om validering

Om validand inte hör av sig inom två veckor läggs ärendet till handlingarna utan åtgärd.

2 Hålla första möte/vägledande samtal

Om ej gå vidare aktivitet 3

3 Dokumentera ärende för avslut

Delresultat

Ärendet avslutas

Om gå vidare aktivitet 4 och följande

4 Ta emot och sammanställa dokumentation

5 Öppna ärendet i diariet

6 Genomföra bedömning

7 Fatta beslut och meddela validand

8 Diarieföra beslut och avsluta ärendet

Om beslut om avslag

Resultat

Ärende avslutat

Om beslut om Bifall

Resultat

Validand bedöms ha kunskaper som motsvarar vad ansökan avser (tillgodoräknande)

Åter till startsidan för process validera reell kompetens