Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Validera reell kompetens för tillträde

Processen och aktiviteterna nedan beskriver hantering av ett ärende om validering av reell kompetens för tillträde från att ansökan om validering inkommer till att ärendet avslutas genom beslut om bifall alternativt avslag.

Processmodell

Validera reell kompetens för tillträde version 1.0 20210608 (pdf 25 kB)

Följ aktivitetsrutorna i processmodellen. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till en aktivitetsbeskrivning nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Sökande önskar validera sin reella kompetens för tillträde i samband med ansökan till utbildning eller förhandsbesked

1 Lämna in begäran om prövning av reell kompetens

2 Bedöma ansökan

3 Begära in utlåtande från ämnessakkunig

4 Fatta beslut i ärendet

Om avslag

5 Lämna besked om avslag

Om i samband med förhandsbesked

6 Diarieföra ärende

Om komplettering inkommer åter till aktivitet 2

Resultat avslag

Ärende avslutat

Om bifall

7 Lämna besked om bifall

Om i samband med ansökan till utbildning

Resultat bifall i samband med ansökan till utbildning

Validand bedöms ha kunskaper som motsvarar vad ansökan avser och är behörig till sökalternativet

Om i samband med förhandsbesked

8 Diarieföra ärende

9 Söka till utbildning och ladda upp preliminärt besked

Resultat bifall i samband med förhandsbesked

Validand bedöms ha kunskaper som motsvarar vad ansökan avser

Åter till startsidan för process validera reell kompetens