Till innehåll på sidan

13 Lägga in kursbeskrivning i Ladok

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Kurstillfällen som ingår i utbudet har satts i status “Godkänt” i Kopps och har publicerats i kurs- och programkatalogen/Om kursen

Resulterar i

Kursbeskrivning inlagd via Om kursens administrationsverktyg visas på studera.nu

Aktörer

EDO/VoS

Beskrivning

På studera.nu visas en kortare kursbeskrivning för de kurser som ingår i utbudet av fristående kurser. Kursbeskrivningarna skickas till studera.nu via Ladok.

I och med att skola kan lägga in ny kursbeskrivning/redigera befintlig kursbeskrivning via Om kursens administrationsverktyg behöver den texten även läggas in i Ladok. Detta görs av handläggare på VoS inför att anmälan öppnar på antagning.se.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Om kursen och Ladok

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-15
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
6 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
7 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
8 Se över kursgemensam info
9 Se över, skapa sökord för antagning.se
10 Skapa kurstillfällen
11 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
12 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
13 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
14 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
15 Kommunicera kursutbud
16 Öppna för anmälan på Antagning.se