Till innehåll på sidan

Livslångt lärande

Livslångt lärande (LL) innefattar anslagsfinansierad vidareutbildning, uppdragsutbildning, MOOC och andra mer informella läraktiviteter som exempelvis öppna föreläsningar och seminarier.

KTH:s målsättning är att livslångt lärande ska utgöra en integrerad del av KTH:s utbildning och omfatta omkring 20 procent av den totala utbildningsvolymen. Regeringen har de senaste åren genomfört särskilda satsningar och givit uppdrag som syftar till att öka det livslånga lärandet vid Sveriges universitet och högskolor.

Anslagsfinansierad vidareutbildning

Anslagsfinansierad vidareutbildning innebär kostnadsfri utbildning främst riktad till yrkesverksamma som vill fortbilda eller kompetensutveckla sig. KTH:s erbjudande inom anslagsfinansierad utbildning är i form av fristående kurser.

Processer inom anslagsfinansierad vidareutbildning

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Ge stöd till och ta emot student på anslagsfinansierade vidareutbildningskurser (arbete pågår)

Checklista för kursinformation till fristående kurser

Det är viktigt att information om fristående kurser fylls i på ett tydligt och säljande sätt för att så många som möjligt ska hitta till och vilja söka KTH:s kurser. Här kan du läsa om hur du fyller i eller uppdaterar kursinformation för en fristående kurs, steg för steg.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är betald kompetensutveckling som beställs av arbetsgivare för anställda, för att stärka sin personals kompetens. KTH erbjuder både skräddarsydd och öppen uppdragsutbildning inom många olika ämnesområden.

Processer inom uppdragsutbildning

Inrätta kurs på grund- eller avancerad nivå inom uppdragsutbildning

Rutin för antagning till uppdragsutbilning

Tidsplan och kalender för livslångt lärande

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser

Resurser för utbildning inom livslångt lärande

  KTH:s Canvasmall för livslångt lärande-kurser

Checklista: Kursinformation för fristående kurser

Bildbank för fristående kurser (OneDrive)

Frågor och svar om livslångt lärande (FAQ)

MER OM LIVSLÅNGT LÄRANDE

Nu finns Canvasmall för LL-kurser

Nu finns en mall som är anpassad för kurser där studenterna kanske inte är vana vid studier. Mallen kan hämtas från Canvas Commons och innehåller bland annat resurser för ovana studenter och forum där studenterna kan introducera sig för varandra.

Anders Johansson, samordnare för Livslångt lärande

Nytänk nödvändigt inom livslångt lärande

KTH måste anpassa sig mer till yrkesverksammas behov, både när det gäller innehåll och format. Vi behöver marknadsföra kurserna mer aktivt än vi har gjort tidigare, menar Anders Johansson, samordnare för livslångt lärande på KTH.

Porträttbilder på fyra lärare, Linda Söderlindh, Andrea Eriksson, Markus Lithander, Mathias Ekstedt

Tips från KTH:s lärare om att skapa vidareutbildningskurser 

Lärare från skolorna CBH, ITM och EECS berättar om vad som motiverar dem att skapa vidareutbildningskurser och delar med sig av sina bästa tips.

Porträttbild av Olav Vahtras

”Ersättningen var en positiv överraskning”

Olav Vahtras, professor i teoretisk kemi på CBH-skolan, ger den fristående kursen "Programmering i Python". Med över tusen sökande till kursen i våras är det den absolut populäraste LL-kursen på CBH.

Porträttbild av Mikael Forsman

”Det är väldigt givande att vara lärare på de här kurserna”

Hur ska man tänka när man sätter ihop en kurs för personer som är ute i arbetslivet? Mikael Forsman, professor i ergonomi på CBH-skolan, delar med sig av sina erfarenheter.

Porträttbild på Leif Kari, vicerektor för utbildning

Leif Kari, vicerektor för utbildning, har skrivit om livslångt lärande

Leif Kari, vicerektor för utbildning, har skrivit flera inlägg om livslångt lärande på KTH på (den numera nedlagda) vicerektorernas blogg.

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se

Vanliga frågor och svar om livslångt lärande (FAQ)

Alla kontaktuppgifter för livslångt lärande på KTH

Ansvariga för livslångt lärande på KTH

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-08