Till innehåll på sidan

4 Slutför process inrätta kurs

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Vicerektor för utbildning har fattat beslut om utbildningsutbud som innebär att ny kurs ska inrättas.

Resulterar i

Ny kurs är inrättad i Ladok och har förts över till Kopps. Kursplan har skapats och godkänts i Kopps och är publicerad i Kurs- och programkatalogen/Om kursen.

Aktörer

Prefekt, GA, studierektor, UA, EDO/VoS

Beskrivning

Efter beslut om utbildningsutbud vet skolan att kursen ska ges. Processen Inrätta kurs | KTH Intranät  slutförs.

Styrande dokument

Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

W3D3, Ladok, Kopps

Inrätta kurs | KTH Intranät

Tidplan: Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser | KTH Intranät

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-15
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
6 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
7 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
8 Se över kursgemensam info
9 Se över, skapa sökord för antagning.se
10 Skapa kurstillfällen
11 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
12 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
13 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
14 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
15 Kommunicera kursutbud
16 Öppna för anmälan på Antagning.se