Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

13 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Kurstillfälle med status “Utkast” finns i Kopps för kurs som ingår i utbudet.

Resulterar i

Kurstillfälle har granskats och sedan satts i status “Ansökt” i Kopps, vilket signalerar till Antagningsgruppen att skolan är klara med sitt arbete.

Aktörer

Handläggare

Beskrivning

Skapade kurstillfällen i Kopps granskas (jämförs med äskandeunderlaget) och sätts sedan i status “Ansökt”.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Kopps

Användarhandledning för Kopps: Användarhandledning för Koppsanvändare | KTH Intranät

Tidplan: Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser | KTH Intranät

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-30
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Förmedla ändringar i kursutbud
6 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
7 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
8 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
9 Se över kursgemensam info
10 Se över, skapa sökord för antagning.se
11 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
12 Skapa kurstillfällen
13 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
14 Ändra kursregistreringsperiod i Kopps
15 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
16 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
17 Kommunicera kursutbud
18 Öppna för anmälan på Antagning.se