Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

17 Kommunicera kursutbud

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Kursutbud är publicerat på kth.se och antagning.se och går att hitta i sökverktyg. Fullständig information om kurser finns i Kurs- och programkatalogen/Om kursen.

Resulterar i

Kommunicering/marknadsföring av kursutbud har påbörjat.

Aktörer

COM, Skolkommunikatör

Beskrivning

Efter att kursutbud finns publicerat på kth.se och antagning.se kan målgruppen ta del av utbudet. Med det kan vi börja kommunicera/marknadsföra utbudet.

Skolorna ansvarar för all kommunikation/marknadsföring som berör specifika kurser eller ämnesområden och COM ansvarar för övergripande kommunikation/marknadsföring av kursutbudet i stort.

COM och skolorna synkar gemensamt kring vad som görs på lokal nivå (skolor) och centralt (COM), även skolor synkar sinsemellan.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Kurs- och programkatalogen, Om kursen

Kurser för fristående studerande

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-30
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Förmedla ändringar i kursutbud
6 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
7 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
8 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
9 Se över kursgemensam info
10 Se över, skapa sökord för antagning.se
11 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
12 Skapa kurstillfällen
13 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
14 Ändra kursregistreringsperiod i Kopps
15 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
16 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
17 Kommunicera kursutbud
18 Öppna för anmälan på Antagning.se