Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

14 Ändra kursregistreringsperiod i Kopps

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Kursutbudet är godkänt i Kopps

Resulterar i

Kursregistreringsperioden är ändrad till rätt datum i Kopps

Aktörer

EDO/VoS

Beskrivning

När kurstillfällen skapas i Kopps skapas även registreringsperioden upp, enligt logik som är programmerad i Kopps. Dock har fristående kurser inte registreringsperiod enligt samma logik som standard för andra kurser på KTH. Kopps-support går därför in och ändrar registreringsperioden manuellt i alla kurstillfällen för fristående kurser efter att de har skapats. Det görs efter att kursutbudet har publicerats på antagning.se.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Kopps

Tidplan: Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, oktober 2023

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-30
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Förmedla ändringar i kursutbud
6 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
7 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
8 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
9 Se över kursgemensam info
10 Se över, skapa sökord för antagning.se
11 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
12 Skapa kurstillfällen
13 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
14 Ändra kursregistreringsperiod i Kopps
15 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
16 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
17 Kommunicera kursutbud
18 Öppna för anmälan på Antagning.se